Konstytucja 3 Maja w Książnicy Cieszyńskiej

Fot. Krystyna Berki

Patrząc na zbiory Książnicy Cieszyńskiej rzucające światło na czasy Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja, chce się powiedzieć: „tu jest wszystko”. Nie pozostaje nic innego, jak tylko popularyzować historię ustanowienia Ustawy Rządowej z roku 1791 przy wykorzystaniu tego niezwykłego bogactwa. 3 maja 2012 r., z okazji Święta Konstytucji, Książnicę Cieszyńską odwiedzili uczniowie Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, by wziąć udział w okolicznościowej lekcji historii.

Prelekcji którą przygotowali dla młodzieży pracownicy biblioteki nadano tytuł „Wokół Konstytucji 3 maja. Polskie druki polityczne XVIII w. w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Poza samą narracją złożyły się na nią także wyświetlenie prezentacji multimedialnej, której motywem przewodnim był obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, oraz – stanowiący clou programu – pokaz starych druków ze zbiorów biblioteki. Prelegenci – Krzysztof Kleczek i Wojciech Święs – przedstawili wydarzenia chronologicznie. Narracja przeplatana była prezentowaniem materiałów ilustrujących dane wydarzenia.

By podróż do czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego uczynić jak najbardziej wiarygodną, prowadzący usadowili swoich słuchaczy w możliwie bliskiej odległości od wyeksponowanych druków, które młodzież mogła podziwiać przez cały czas trwania wykładu. Zaprezentowano ok. 40 publikacji z okresu XVIII w., a dodać trzeba, że jest to ledwie niewielki wybór ze znacznie większej ich liczby, którą skrywają magazyny biblioteki. Wśród przygotowanych materiałów uwagę zwracał przyozdobiony w narodowe barwy unikatowy egzemplarz jednej z pierwszych edycji Konstytucji 3 maja – wydana drukiem jeszcze latem 1791 r. „Ustawa rządowa: prawo uchwalone dnia 3 Maja roku 1791”. Nie zabrakło też reprezentatywnego przekroju prac najważniejszych pisarzy politycznych epoki (ze Stanisławem Staszicem, Hugonem Kołłątajem czy wcześniejszym Stanisławem Konarskim na czele) oraz diariuszów sejmów przypadających na czasy panowania ostatniego króla Polski, a także okolicznościowych pism wydanych z okazji zawiązania konfederacji targowickiej czy powstania kościuszkowskiego.

Wojciech Święs

 

Relacje medialne:
“Kwadrans polskich aktualności” Czeskiego Radia w Ostrawie
Niech się święci Trzeci Maja!