Książnica Cieszyńska w videorelacjach

W Internecie znaleźć można videorelacje odnoszące się do kilku wydarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce w Ksiiążnicy Cieszyńskiej. Większość relacji przygotowana została dla działającej w Stonawie na Zaolziu Telewizji “Polar“. Tylko jedna pochodzi z telewizji internetowej, funkcjonującej w ramach portalu OX.pl

 

Ród Buzków z Końskiej, 2.02.2007

Kronika się znalazła, 20.04.2007

Józef Ignacy Kraszewski i jego księgozbiór, 20.07.2007

90. rocznica Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, 21.10.2008

Wystawa z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny, 15.09.2009

Zabytkowe książki już bezpieczne, 7.03.2010