“Legiony Polskie 1914-1918” – spotkanie autorskie

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego oraz Książnica Cieszyńska zapraszają na prezentację nowo wydanego albumu pt. „Legiony Polskie 1914-1918”. Spotkanie odbędzie się w piątek 20 lutego 2015 r., o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Wezmą w nim udział współautorzy albumu: prof. Wiesław Wysocki oraz Wiktor Cygan.

Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, Jan Józef Kasprzyk: „Legiony Polskie 1914–1918″
OW Volumen, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Stowarzyszenie Pokolenie 2014

Niezwykłość tej książki polega choćby na tym, że więcej w niej ilustracji niż tekstu. […] Album Legiony Polskie 1914-1918 to pozycja imponująca już od pierwszego zetknięcia. Na początku: rozmiarami. Zaś po zajrzeniu do środka – ilością, jakością i profesjonalizmem doboru zamieszczonych fotografii.

Album podzielony jest na części gromadzące fotografie według kryterium poszczególnych teatrów działań zbrojnych, czyli mniej więcej chronologicznie. Zdjęcia są różnego rodzaju – począwszy od wykonanych podczas działań zbrojnych lub też ilustrujących musztrę czy życie obozowe, poprzez portrety, pozowane lub nie, aż po fotografie obrazujące legionowe rozrywki: grę w karty, szachy czy nawet rozgrywane mecze piłkarskie. Mamy tutaj ogromne bogactwo i nieprzebraną różnorodność, co skutkuje tym, że od przeglądania albumu jest nad wyraz ciężko się oderwać.

Zdjęcia (i podpisy pod nimi) nie stanowią całości zawartości książki ani nawet całości jej materiału ilustracyjnego. Mamy bowiem cytaty Józefa Piłsudskiego lub innych osób z kręgu Legionów, zdjęcia elementów wyposażenia legionowego, kilka map, zdarzają się reprodukcje dzieł sztuki czy dokumentów (np. rozkazów na piśmie). Przede wszystkim jednak zwracają uwagę biogramy legionistów. […] Zawiera też kalendarium, szczegółowe informacje o pułkach legionowych oraz wykaz poległych oficerów Legionów. Znakomitym pomysłem jest, w obliczu mnogości biogramów, załączenie indeksu nazwisk. Pod kątem wydawniczym albumowi nie sposób nic zarzucić […] wydany został na kredowym papierze w twardej oprawie (szarej jak mundur strzelca), fotografie są dobrej jakości, zaś aparat krytyczny opracowano naprawdę profesjonalnie. Od obcowania z Legionami polskimi trudno się oderwać. Lektura i – nie bójmy się tego napisać – oglądanie tej książki są naprawdę ogromną przyjemnością. Pozycja nie należy do tanich, ale warta jest każdej wydanej na nią złotówki.

Ocena: 9/10

(z recenzji na portalu www.histmag.org)
Więcej informacji na temat książki: http://pokolenie.org.pl/legiony-polskie-1914-1918/

 

 

Wiesław Wysocki – ur. 1950 r. w Łowiczu. Historyk, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Historii Najnowszej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, do października 2008 dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych tegoż Uniwersytetu. Autor ponad 20 książek z zakresu historii polskiej wojskowości. m.in. Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (1982), Niepodległość była nagrodą. Polski wysiłek zbrojny w latach 1914-1921 (1999), Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Portret naczelnego wodza (2009), “Nil” – generał August Emil Fieldorf 1895-1953 (2010), Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 (2012). Łowiczanin Roku 2011.

Wiktor Krzysztof Cygan – ur. 1961 r. w Mińsku Mazowieckim. Historyk, wydawca. Autor m.in. monumentalnych słowników biograficznych Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 (6 tomów w latach 2005-2007), Żołnierze Niepodległości 1863-1938 (4 tomy od 2011 roku), a także książek z zakresu historii wojskowości, m.in. Kresy we krwi. Obrona północno-wchodniej Polski we wrześniu 1939 r. (2006), Polacy w walce o wolność 1904-1922 (2008), Rok 1920 na Ziemi Mińskiej (2010). Założyciel Oficyny Wydawniczej „Zbroja”, popularyzującej m.in. tematykę legionową.