Ludzie listy piszą…

Listy dziewczyny z Koniakowa z drugiej połowy XIX w.

 

“Ludzie listy piszą…” Najstarsze listy cieszyńskich chłopów

Kolejne, już XX spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, które odbędzie się w piątek, 29 kwietnia 2016 o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy, będzie poświęcone zanikającej sztuce pisania listów. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najstarsze zachowane w Książnicy listy chłopskie. Czy jest coś szczególnego w tym, że 150 lat temu na Śląsku Cieszyńskim nawet ludzie z najniższych warstw społecznych  pisali do siebie listy? Kim byli ich nadawcy?  O czym, do kogo i w jakim języku pisali? Prezentacja kilku listów – niepozornych, ale bezcennych pamiątek po naszych przodkach pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania, a być może będzie także okazją do refleksji nad korzeniami kultury cieszyńskiej i nad naszą własną tożsamością

List Jerzego Zabystrzana z Końskiej z 1841 r.

 

Początek lisdtu Jerzego Zabystrzana z Końskiej z 1841 r.