„Michejdiana” w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Michejdowie to jeden z najznamienitszych rodów wywodzących się ze Śląska Cieszyńskiego. W lipcu 2003 roku Książnica Cieszyńska zorganizowała wystawę poświęconą tej zasłużonej dla naszego regionu  rodzinie. Na apel organizatorów o wypożyczenie eksponatów, licznie odpowiedzieli krewni Michejdów. Większość z nich po zakończeniu ekspozycji, zdecydowała się przekazać Książnicy cenne, jakże często bliskie sercu  pamiątki po swoich przodkach.

Jedną z większych kolekcji „michejdianów” w naszych zbiorach jest spuścizna po Kornelu (1887-1960), chirurgu, rektorze Akademii Medycznej w Krakowie, przekazana przez syna Andrzeja. Znajdujemy tu liczne materiały biograficzne, począwszy od zaświadczenia o szczepieniu małego Kornela przeciwko ospie  z 1891 r. po dyplom nadania mu tytułu honorowego członka Towarzystwa Chirurgów Polskich w roku 1956. Liczna jest także jego korespondencja i to zarówno prywatna jak i ta służbowa. Bogaty jest również jego dorobek naukowy. W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej znajduje się kilkadziesiąt publikacji wydanych drukiem, poruszających różne zagadnienia medyczne, którymi zajmował się sławny chirurg. Jako swego rodzaju ciekawostkę warto wspomnieć o dokumentach dotyczących prac badawczych nad mózgiem Józefa Piłsudskiego, w których uczestniczył Kornel Michejda. Całość spuścizny po nim uzupełniają licznie zgromadzone fotografie.

Kolejnym bardzo cennym darem są materiały po Franciszku (1848-1921), pastorze w Nawisu, które przekazała Książnicy jego prawnuczka Anna Rieger-Pratt. Wśród nich nie sposób przecenić wartości bogatej korespondencji pastora z Nawsia. Są wśród niej zarówno listy prywatne, m.in. listy księdza do żony Anny i córki Wandy Rieger oraz listy urzędowe, m.in. list adresowany do Towarzystwa Rolniczego Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie. Korespondencja ta z pewnością zainteresuje badaczy nie tylko życia i działalności Franciszka Michejdy, ale także tych, których interesuje historia Śląska Cieszyńskiego.

Osobną uwagę należy poświęcić materiałom po Karolu (1880-1945), pastorze w Krakowie i Warszawie, przekazanym przez Wandę Kubicę. Jest wśród nich pokaźny zbiór pieśni kościelnych (ok. 25 zeszytów rękopisów) napisanych przez Karola Michejdę podczas II wojny światowej. Co ciekawe, w tomie dwudziestym „Polskiego Słownika Biograficznego” w biogramie poświęconym Karolowi znajduje się informacja, że owe pieśni zaginęły. Oprócz pieśni w kolekcji znajdują się jeszcze, m.in. „Teologia praktyczna”, „Homiletyka” oraz liczne kazania w rękopisie. Nie brak tu również korespondencji i fotografii rodzinnych.

Na koniec kilka słów o Władysławie (1896-1943), adwokacie, działaczu ruchu oporu rozstrzelanym w Oświęcimiu. Przekazane przez córkę Barbarę Michejdę-Pinno materiały zawierają, m.in. liczne dokumenty z czasów jego służby wojskowej, pracy adwokackiej, działalności w Ewangelickim Kościele Unijnym, fotografie, itd.

Nie sposób wymienić tu wszystkich „michejdianów” , jakie posiada w swoich zbiorach Książnica Cieszyńska. Są wśród nich jeszcze pamiątki po Władysławie (1876-1937), burmistrzu Cieszyna,  Karolu (1855-1924), pastorze w Bystrzycy,  Oskarze (1885-1966), pastorze w Trzyńcu  i po wielu innych przedstawicielach rodu Michejdów.

Halina Morawiec