Między chadekami, socjalistami a sanatorami

MIĘDZY CHADEKAMI, SOCJALISTAMI A SANATORAMI
Geografia polityczna Śląska Cieszyńskiego w latach 1922-1930

W najbliższą środę 13 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wykład dr. Grzegorza Wnętrzaka (Uniwersytet Warszawski), poświęcony politycznym i partyjnym podziałom na przyznanym Polsce obszarze Śląska Cieszyńskiego w pierwszej dekadzie Niepodległości.

Rok 1920 był istotną cezurą w historii życia politycznego na Śląsku Cieszyńskim. Polsko-czechosłowacki konflikt o to terytorium zakończył się jego podziałem, a funkcjonujący we wschodniej, przyznanej Polsce części regionu zwolennicy narodowej demokracji, działacze Związku Śląskich Katolików, socjaliści i ludowcy, zjednoczeni dotąd w walce przeciw wspólnemu wrogowi, uosobianemu tutaj głównie przez ślązakowców, weszli w ostry spór pomiędzy sobą, zarówno na polu politycznym, jak i kulturalnym czy nawet konfesyjnym. Ostrość sporu przybierała na sile w czasie kampanii politycznych do polskiego parlamentu i sejmu śląskiego…

W prelekcji Grzegorza Wnętrzaka przybliżone zostaną działania i polityczne dylematy działaczy politycznych na przyznanym Polsce obszarze Śląska Cieszyńskiego, a także przebieg organizowanych tu kampanii wyborczych. Słuchacze dowiedzą się, jak głosowano w poszczególnych częściach regionu, gdzie swoje głosy zdobywali socjaliści, a gdzie popularnością cieszył się program chrześcijańskiej demokracji i czy miało to związek z konfesyjną mapą regionu. Padnie odpowiedź na pytanie, które środowiska polityczne poparły Józefa Piłsudskiego po zamachu majowym. Poruszona zostanie także kwestia roli miejscowych środowisk niemieckich w politycznym życiu regionu. Poznać będzie można powody, dla których w sejmie śląskim kłócili się cieszyńscy posłowie Józef Machej i ks. Eugeniusz Brzuska, wyjaśni się też dlaczego w drugiej połowie lat dwudziestych Wojciech Korfanty zaczął swego dotychczasowego sojusznika ks. Józefa Londzina odsądzać od czci i wiary.

 

Grzegorz Wnętrzak (ur. 1979 r. w Bielsku-Białej), historyk i europeista, wykłada w Katedrze Studiów Interkulturowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu artykułów poświęconych historii Śląska Cieszyńskiego i Małopolski w XIX i XX wieku, zwłaszcza w zakresie stosunków etnicznych, kulturowych i politycznych. Interesuje się szczególnie wpływem religii na kształtowanie się tożsamości narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku. Publikował m.in. w “Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, “Pamiętniku Cieszyńskim”, “Zaraniu Śląskim” czy “Perspektywach Kultury”.