Między teorią a praktyką

Książnica Cieszyńska udostępniła za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej swoją najnowszą publikację, zawierającą materiały z konferencji naukowej „Pomiędzy teorią i praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach”,

która zorganizowana została w dniach 3 – 5 marca 2010 r. w Cieszynie na zakończenie realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Wzięło w niej udział łącznie ponad 90 osób, głównie konserwatorów książek oraz bibliotekarzy, którzy przyjechali do Cieszyna z całego nieomal kraju, a także z Czech, Niemiec i Holandii.

Konferencja, pomyślana jako płaszczyzna konfrontacji przepisów, norm i postulowanych w różnych krajach modelowych rozwiązań w dziedzinie ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z praktycznymi doświadczeniami, jakie w tej sferze na co dzień są udziałem małych, głównie kościelnych bibliotek i archiwów, dała także asumpt do zaprezentowania dorobku placówek, które uczestniczyły w realizacji cieszyńskiego projektu. W sumie w trakcie konferencji przedstawionych zostało 18 referatów, które teraz – zredagowane przez Annę Czajkę i Remigiusza Lisa – otrzymały formę pokaźnego objętościowo e-booka, obejmującego trzy bloki tematyczne: „Teoria”, „Praktyka” i „Doświadczenia cieszyńskie”.

Po ogłoszonym w 2007 r. e-booku „Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii”, zawierającym materiały z opatrzonej tym samym tytułem konferencji naukowej. jest to już drugie wydawnictwo Książnicy Cieszyńskiej, które ukazało się tylko w wersji elektronicznej. Jego publikacja w tej właśnie formie stanowi konsekwencję świadomej decyzji ze strony wydawcy, który żywi przekonanie, iż upowszechnianie materiałów konferencyjnych w postaci cyfrowej jest znacznie efektywniejsze niż ich tradycyjna edycja, w formie papierowej. Publikacja cyfrowa pozwala bowiem nie tylko na szybsze upowszechnienie rezultatów konferencji, ale stwarza zarazem szansę na ich dotarcie do znacznie szerszego kręgu odbiorców. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość zredukowania kosztów wydawniczych.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że bibliotekarze i konserwatorzy, do których w pierwszym rzędzie adresowany jest najnowszy e-book, nie będą żywili uprzedzeń wobec tej, coraz przecież popularniejszej formy edytorskiej i zechcą z najnowszego wydawnictwa Książnicy Cieszyńskiej korzystać w nie mniejszym zakresie niż gdyby ukazało się ono w postaci papierowej. Sprzyjać temu będzie na pewno przyjazna forma, jaką e-book otrzymał za sprawą twórcy jego layoutu, Kazimierza Gajdzicy, który nie tylko wyposażył ową publikację w proste, a zarazem poręczne narzędzia nawigacyjne, ale i graficznie dostosował do czytania na ekranie komputera.

E-book „Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach” pobrać można spod adresu: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=18453&from=&dirids=1&ver_id=1370451&lp=1&QI=!69482E36AC45BB6B5EF646C32262D4DC-19


Pomiędzy teorią i praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn, 3-5 marca 2010, red. Anna Czajka i Remigiusz Lis, Cieszyn 2010

ZawartośćAnna CzajkaWstępLibuše HolakovskáSystemy ochrony księgozbiorów historycznych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem małych bibliotekBogusława van Slooten-Kazimierska: Ochrona zasobów kolekcji archiwalnych w HolandiiAnna Czajka: Przepisy, zasady i normy ochrony zbiorów archiwalnych. Co zawierają, czego w nich nie ma i jak z nich korzystać; Józef MareckiOrganizacja i normy regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnychWojciech Chrościcki, Marzenna CiechańskaKonserwacja zachowawcza jako forma świadomego działania konserwatora-restauratora starych druków i rękopisówEwa PotrzebnickaProblematyka ochrony zbiorów z XIX i XX wieku w Bibliotece Narodowej; Aleksandra Cieślar, Zdzisław PietrzykDroga Biblioteki Jagiellońskiej do Jagiellońskiej Biblioteki CyfrowejMałgorzata Grocholska, Dorota SidorowiczKonserwacja i digitalizacja zbiorów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuIzabela ZającFundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich –problemy zabezpieczania i konserwacji zbiorów fotograficznychIzabela DamulewiczProblemy zabezpieczania interwencyjnego i programowego w małych ośrodkach – bibliotekach kościelnychDorota Jutrzenka-SuprynOchrona zabytkowych zbiorów w Bibliotece Elbląskiej – profilaktyka i konserwacjaLeonard OgiermanZabezpieczenie zbiorów w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze i na Skałce w KrakowieArtur HamryszczakOchrona kościelnych dóbr kultury na przykładzie klasztoru norbertanek w ImbramowicachRoman DubecWspółczesne prawosławne biblioteki parafialne i problemy związane z opieką nad zabytkowymi księgozbiorami i archiwaliamiKrzysztof SzelongProjekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”Bartosz TyrnaOrganizacyjne i finansowe aspekty realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”Łucja BrzeżyckaProjekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” z perspektywy konserwatoraKatarzyna KwaśniewiczCele i założenia projektu, a jego realizacja w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie. Metody zabezpieczania zbiorówSylwia MacihorskaDigitalizacja zbiorów w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”Jolanta SztuchlikOpracowanie zbiorów w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”.