“Mole w Książnicy”. Rodzinny konkurs z nagrodami

Między godziną 20.00 a 23.00 uczestnicy Nocy Muzeów mieli okazję wziąć udział w specjalnie przygotowanym przez Książnicę Cieszyńską, przy życzliwym wsparciu Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie, konkursie. Zabawa nawiązywała do obchodzonej w bieżącym roku rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, w związku z czym jej tematyka oscylowała wokół dziejów Polski i Śląska Cieszyńskiego, jak również wywodzących się z kręgu kultury chrześcijańskiej i tworzonych przez osoby duchowne zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Książnicy.

Laureaci konkursu Maria Mendrek i Łukasz Stępień (po prawej stronie zdjęcia)
w towarzystwie organizatora konkursu Wojciecha Grajewskiego (z lewej strony)

Na uczestników konkursu, realizowanego w formie gry miejskiej, czekało kilkanaście interdyscyplinarnych zadań, w czasie których mogli wykazać się umiejętnościami praktycznymi, wiedzą i logicznym myśleniem, przy okazji poznając ciekawostki dotyczące dziejów kraju, regionu i zabytków z kręgu kultury chrześcijańskiej. Podczas rozwiązywania kolejnych zadań osoby biorące udział w konkursie mogły przekonać się m.in. o tym, jak ważną rolę pełniło dawniej duchowieństwo w systemie edukacji prywatnej i publicznej (Ludwik Heimb, Leopold Jan Szersznik), a także jak zasłużyło się na polu nauk humanistycznych, w tym – geografii (krajoznawstwa; kartografii – Wacław Grodecki z Grodźca Śląskiego) i historii (Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz). W czasie gry jej uczestnicy mogli  aktywnie zwiedzić bibliotekę i znajdujące się w niej wystawy, zapoznając się m.in. z wieloma ciekawymi starodrukami. Były wśród nich między innymi: używany dawniej przez Cieszyniaków modlitewnik o barokowym tytule: „Modlitwy z wloskiego przetłumaczone na jenzyk (…) ktory jest w Xionżenstwie Tieszynskim zwyczayny”, który uczestnicy gry musieli odszukać na półkach biblioteki ks. Szersznika; ponadto – dzieło prymasa Polski Władysława Łubieńskiego z 1740 r., w którym przedstawił on m.in. legendę o dwóch braciach Lechu i Czechu, założycielach Polski i Czech; a także dzieło „Historia Naturalis (…)” z 1721 r., w którym ksiądz-przyrodnik Gabriel Rzączyński przekazał ówczesny stan wiedzy na temat smoków i ich występowania na ziemiach polskich.

Wśród zadań przewidzianych w ramach konkursu znajdowało się także korzystanie z mikrofilmów oraz udostępnianych przez Książnicę Cieszyńską zbiorów cyfrowych oraz elektronicznych katalogów i baz danych (Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego), a ponadto uczestnictwo w warsztatach kaligrafii i pokazie „Mszału krakowskiego” z 1532 r., dzięki czemu zmierzyć się można było m.in. z odczytywaniem druku gotyckiego, a ponadto wczesno- i późno-nowożytnych rękopisów. Te i inne atrakcje pozwoliły uczestnikom konkursu zdobyć także wiedzę na temat dziejów księstwa cieszyńskiego i tutejszych władców: Mieszka I, Wacława III Adama, Adama Wacława i Elżbiety Lukrecji.

Konkurs wymagał sporej wiedzy i praktycznych umiejętności, a przede wszystkim – znacznego zaangażowania uczestników. Czekało na nich łącznie 15 zadań, które okazały się na tyle  wymagające, iż zrealizowane zostały od początku do końca jedynie przez 4 zespoły, z których – co warto odnotować – wszystkie zbliżyły się do górnej granicy 46 punktów możliwych do zdobycia. Na drużyny te czekały zasłużone nagrody, które zostały wręczone im wraz z ukończeniem zabawy. Tuż po 23.30 wśród dwóch drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów rozlosowano nagrodę specjalną (zawierającą m.in. wydany przez Książnicę Cieszyńską „Dziennik” Andrzeja Cinciały), która trafiła w ręce Marii Mendrek i Łukasza Stępnia, którym gratulujemy sukcesu.

Mamy nadzieję, iż zarówno uczestnicy, którzy wzięli udział w zabawie od początku do końca, jak i Ci, którzy wykonali jedynie część zadań, byli zadowoleni z tej formy atrakcji i opuszczali gmach biblioteki z poczuciem dobrze i wartościowo spędzonego czasu.

♦           ♦           ♦

Książnica Cieszyńska składa wyrazy wdzięczności Burmistrzowi Cieszyna oraz Biuru Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie, jak i Naczelnikowi oraz pracownikom Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie za wsparcie niniejszej inicjatywy edukacyjnej poprzez ufundowanie nagród dla uczestników zabawy.

Wojciech Grajewski