Multimedialna prezentacja o historii Zaolzia

29 grudnia 2011 r. uruchomiona została multimedialna prezentacja poświęconą historii stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim. Za jej pośrednictwem zapoznać się można ze zwięzłym opisaniem dziejów Zaolzia od 1920. do 1989 r., przeczytać dziesiątki tekstów źródłowych odnoszących się do przełomowych dla tego obszaru momentów historycznych, przejrzeć bogaty zbiór fotografii oraz wysłuchać relacji świadków historii. Prezentacja, zatytułowana “Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku”, przygotowana została przez Ośrodek “Karta” we współpracy z Książnicą Cieszyńską i Ośrodkiem Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w RCz..