Nabytki Książnicy Cieszyńskiej

Przystępujemy do publikowania list nabytków Książnicy Cieszyńskiej, zawierających nie tylko nowości wydawnicze, ale – w wielu przypadkach – książki, które opublikowane zostały przed laty, dopiero w ostatnim jednak czasie udało się je pozyskać do zbiorów Książnicy. Nie są to też oczywiście wszystkie nabytki, a tylko ich wybór dokonany na podstawie kilku dających się zdefiniować kryteriów, a mianowicie: regionalna tematyka, wartość merytoryczna i ograniczone możliwości dostępu (czyli mały nakład i związane z nim niewielkie szanse znalezienia danego tytułu w innych bibliotekach, czy tez na rynku księgarskim). Pozostałych nowości szukać należy w katalogach on-line Książnicy Cieszyńskiej. Kolejne wykazy nabytków ogłaszane będą co miesiąc.

2019
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ