Nel mezzo del camin di nostra vita… Kolekcja dzieł Dantego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Strona tytułowa wydania Boskiej komedii z komentarzami Christophoro Landino, Wenecja 1564

W najbliższy piątek 29.11.2019 r. o godz. 17:00 Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu „Cymelia i osobliwości”, zatytułowaną Nel mezzo del camin di nostra vita… Kolekcja dzieł Dantego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, którą poprowadzi dr Artur Lewandowski.

 

Celem spotkania będzie przybliżenie życia oraz twórczości „ojca języka włoskiego” i jednocześnie największego geniusza w plejadzie „trzech koron” italskiej poezji (obok Petrarki i Boccaccia) – Dantego Alighieri (1265-1321). W centrum zainteresowania znajdzie się Boska komedia – największy chrześcijański poemat powstały w wiekach średnich, który przedstawiony zostanie nie tylko jako niedościgniona synteza (kulturowa, poetycka, filozoficzna, etyczna oraz teologiczna) całej tysiącletniej epoki średniowiecza, w szczególności zaś jako niezrównany portret literacki rzeczywistości XIII i XIV wieku, lecz również jako arcydzieło literackie, stanowiące – zarówno pod względem tematycznym, jak i stylistycznym – kamień węgielny w rozwoju nowożytnej literatury europejskiej.

Komedia, pisana w latach 1307/8-1321 nie w języku łacińskim, lecz w nowatorskim volgare (dialekt toskański), której już pierwszy biograf Dantego, Giovanni Boccaccio, nadał stosowany powszechnie do dnia dzisiejszego tytuł Boskiej komedii,  stanowi nie tylko ukoronowanie drogi życia oraz bogatej twórczości florenckiego poety, lecz również jedno z kanonicznych arcydzieł literatury światowej. W trakcie wykładu omówione zostaną geneza, treść, symbolika, forma oraz struktura poematu, które będą rozpatrywane na tle życia i całokształtu twórczości autora (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł takich jak Vita nouva, Il convivio oraz traktat De monarchia). Podczas spotkania uczestnicy będą mogli także zapoznać się z wnikliwą interpretacją opus magnum Dantego dokonaną przez najwybitniejszego polskiego dantologa XIX wieku – Józefa Ignacego Kraszewskiego, który owoc swoich wieloletnich badań zawarł w erudycyjnych Studiach nad Boską komedią.

Przybliżenie tej nieco dziś zapomnianej, a ongiś niezwykle wpływowej wykładni twórczości „największego poety” w historii Włoch pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego stanowić będzie wstęp do prezentacji unikalnych i prestiżowych cymeliów, jakimi niewątpliwie są bezcenne danteana, latami pieczołowicie gromadzone przez Kraszewskiego i pomieszczone w jego prywatnej bibliotece. Obok pięciu zgromadzonych przez Kraszewskiego renesansowych wydań dzieł florenckiego mistrza, w skład których wchodzą włoskie edycje utworów Dantego wydane w Wenecji na przestrzeni lat 1512-1578 (a wśród nich bezcenne antologie najstarszych komentarzy dantologicznych zebranych przez Christophoro Landino), uczestnicy będą mogli ujrzeć również inną prestiżową edycję Boskiej komedii, wydaną drukiem w Wenecji w 1544 r., a pochodzącą z księgozbioru ks. Leopolda Jana Szersznika.