Ogłoszenie o zamknięciu czytelni Książnicy Cieszyńskiej

 

Rozpoczęte w 2023 r. prace modernizacyjne i remontowe w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej wchodzą właśnie w swoją najbardziej inwazyjną fazę. Z tego względu zmuszeni jesteśmy z dniem 1 lutego br. tymczasowo zamknąć dostęp do obu czytelni. O ich ponownym otwarciu poinformujemy w osobnym ogłoszeniu, zachęcamy wiec do stałego śledzenia serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Z tych samych powodów nie możemy w tym roku zaprosić do Książnicy Cieszyńskiej dzieci i młodzieży, aby wzięły udział w zajęciach warsztatowych podczas ferii. Pozostaje nam więc tylko wspominać, jak w latach ubiegłych interesująco spędzaliśmy z naszymi Gośćmi “Ferie wśród starych książek” i zachęcić wszystkich Państwa do korzystania z internetowych serwisów Książnicy Cieszyńskiej, oferujących nie tylko elektroniczne narzędzia kwerend, dostęp do zdigitalizowanych zbiorów, ale także rozbudowane cyfrowe publikacje, zarówno w postaci  tekstowej, graficznej, jak i video, pozwalające na samodzielne zgłębianie wiedzy na temat historii książki oraz dziejów i kultury Śląska Cieszyńskiego. Ich krótki przegląd prezentujemy poniżej:

 

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie.
 
Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom.
 
Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych.
 
Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna, Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim, Cieszyńskie rody – Michejdowie, Cieszyńskie rody – Buzkowie, Cieszyńscy Legioniści, Cieszyn 1918, Zaolzie 1938, Zaolzie teraz, Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, O konserwacji zbiorów
 
Akademia Filozoficzna, materiały z przebiegających od października 2019 r. warsztatów, których celem było wyposażenie Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne. Udostępnione materiały zawierają: repetytoria, nagrania video, teksty źródłowe wraz z kluczowymi pytaniami, interaktywne quizy, a także informacje o cymeliach filozoficznych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.
 
Przechowane, odnalezione, wyszukane… Lekcje o książkach, zestaw scenariuszy lekcji o książkach autorstwa dr. Henryka Hollendra, jednego z czołowych polskich bibliologów, obejmuje konspekty 12 lekcji oraz ilustrujące i objaśniające ich tematykę prezentacje komputerowe. Celem tak przygotowanego materiału jest prezentacja wiedzy o historii książki, ukazywanej przez pryzmat cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. 
 
Akademia Niepodległości: zarejestrowane na video wykłady, które w Cieszynie odbywały się od grudnia 2017 r. aż do  listopada 2019 r. w ramach zorganizowanego przez Instytutu Pamięci Narodowej cyklu. Znani, cieszący się najwyższym autorytetem polscy historycy prezentują okoliczności odrodzenia się w 1918 r. państwa polskiego, uformowania się jego ustroju i władz, a także wytyczenia granic.
 
Zaolzie teraz, kanał YouTube zawierający nagrania video, na których zarejestrowano 10 spotkań z wybitnymi, w części, niestety, nieżyjącymi już członkami społeczności polskiej na Zaolziu, które odbywały się w Książnicy Cieszyńskiej w latach 2011-2012.
 
Literatura polska na Zaolziu 1920-2020, stanowiący element wirtualnej wystawy o tej samej nazwie kanał YouTube z nagraniami aktorskich interpretacji wybranych fragmentów poezji i prozy zaolziańskich autorów w wykonaniu gwiazd Sceny Polskiej czeskocieszyńskiego teatru.
 
Profil Książnicy Cieszyńskiej w Facebooku, w którym niemal codziennie publikowane są materiały prezentujące wybrane cymelia lub osobliwości ze zbiorów biblioteki

 

Zapraszając Państwa do korzystania z wirtualnej oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/