O największej bibliotece szlacheckiej na Śląsku Cieszyńskim i jej niepozornym właścicielu

Najbliższe spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” poświęcone zostanie  baronowi Jerzemu Sobkowi z Kornic (+1649) i jego księgozbiorowi, największej znanej dotąd wczesnonowożytnej bibliotece szlacheckiej z terenu Śląska Cieszyńskiego, której pochodzący z epoki inwentarz, obejmujący 568 pozycji, zachował się w księgozbiorze ks. Leopolda Jana Szersznika i podczas spotkania zostanie zaprezentowany w oryginale.

Pochodzący z 1657 r. wypis ze sporządzonego w 1649 r. inwentarza ruchomego majątku
pozostawionego przez zmarłego barona Jerzego Sobka na Landeku, obejmujący kolekcję książek,
Książnica Cieszyńska, Biblioteka ks. Leopolda Jana Szersznika, sygn.. DD IX 43

W sierpniu 1649 r. na dworze w Landeku zjawili się dwaj cieszyńscy szlachcice, Jan Radocki z Radoczy i Jan Górecki z Kornic, książęcy komisarze, którym Elżbieta Lukrecja poruczyła obowiązek zinwentaryzowania ruchomego majątku pozostawionego przez zmarłego barona Jerzego Sobka z Kornic, pana na Landeku, Rudzicy i Ropicy. Komisarze żwawo wzięli się do pracy i w ciągu niespełna miesiąca sporządzili inwentarz obejmujący wszelkie odnalezione w Landeku mobilia. Obok szat, broni, srebrnych i cynowych naczyń, kuchennych statków, narzędzi rolniczych, płodów rolnych oraz gotowizny, spis ten uwzględnił także zawartość rodzinnego archiwum oraz zgromadzonej przez Jerzego Sobka kolekcji książek. Ta ostatnia  obejmowała łącznie ponad 570 woluminów i w pierwszej połowie XVII w. należała do największych bibliotek szlacheckich w tej części Europy…

W trakcie kolejnego spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” o zapomnianym współcześnie księgozbiorze z Landeku opowie Krzysztof Szelong, który w trakcie swojej prezentacji starał się będzie udzielić odpowiedzi na pytania: kim był Jerzy Sobek, jaki jego obraz wyłania się ze źródeł archiwalnych, a co mówi o nim sama  biblioteka, czy można na jej podstawie wnioskować o wyznaniowej orientacji właściciela i jego intelektualnych horyzontach, jak prezentuje się ona na tle innych magnackich i szlacheckich książnic tego okresu oraz gdzie obecnie szukać można pochodzących z niej książek? Autor prelekcji podejmie także próbę zidentyfikowania i wskazania rodzinnych i towarzyskich powiązań łączących Jerzego Sobka z innymi aktywnymi w sferze kultury osobami i środowiskami na Śląsku Cieszyńskim.

Prezentacja zatytułowana „O największej bibliotece szlacheckiej na Śląsku Cieszyńskim i jej niepozornym właścicielu” odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w piątek 28 października o godz. 17.00. Jako cymelium zaprezentowany zostanie  zachowany w bibliotece ks. Leopolda Jana Szersznika, a pochodzący z 1657 r. ekstrakt z landeckiego inwentarza, obejmujący pełny wykaz pozostawionych przez Jerzego Sobka książek.