Od pierwszego strajku do “Trzeciego Szeregu”

W piątek 6 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 odbędzie się  spotkanie z dr. Dariuszem Węgrzynem (OBEP Katowice) autorem wydanej niedawno obszernego opracowania zatytułowanego Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego. Spotkanie organizowane jest przez Książnicę Cieszyńską we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Książka nie aspiruje do miana monografii NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Czytelnik nie znajdzie tu szczegółowych danych o aktywności tysięcy związkowców w zakładach pracy. Zaakcentowano w niej natomiast polityczną rywalizację między NSZZ „Solidarność” w województwie bielskim a miejscowymi strukturami PZPR. Walka ta toczyła się o „rząd robotniczych dusz”. Publikacja prezentuje wydarzenia burzliwe, zwłaszcza zmagania o prawa pracownicze, ale również działania miejscowej „Solidarności”, wyrastającej na lidera lokalnej społeczności, w walce o poprawę sytuacji w województwie. Doprowadziło to na przełomie stycznia i lutego 1981 r. do największego strajku NSZZ „Solidarność” o charakterze politycznym, a efektem odniesionego zwycięstwa był szereg zmian we władzach administracyjnych i partyjnych województwa. Ponadto w książce tej po raz pierwszy udało się zebrać dane o wszystkich internowanych i skazanych podczas stanu wojennego w województwie bielskim.