Odkryj Miasto Książek!
Spacery śladami kultury książki po Cieszynie i Czeskim Cieszynie

Książnica Cieszyńska i Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie zapraszają do udziału w komentowanych spacerach, inaugurujących miejski cykl pod hasłem „Odkrywaj Cieszyn / Czeski Cieszyn bez granic”.

 

Nie bez przyczyny Cieszyn zyskał nazwę „miasta książek”. Kolekcje książek były tu gromadzone już od średniowiecza. Najbardziej spektakularną stworzył ks. Leopold Jan Szersznik, jednak cenne biblioteki pozostawały także w posiadaniu innych bibliofilów, a także wielu działających w Cieszynie i Czeskim Cieszynie instytucji i organizacji. Pierwsza księgarnia pojawiła się w Cieszynie pod koniec XVIII w. W 1806 r. założona została oficyna drukarska Prochasków, która rozsławiła miasto jako ośrodek „czarnej sztuki”. Do dziś w bibliotecznych magazynach i prywatnych księgozbiorach zachowały się woluminy wydrukowane w oficynach Prochasków, Kutzera, Pawła Mitręgi czy zakupione w miejscowych księgarniach Meyera i Raszki, Feitzingera czy Kotuli. Zapoczątkowane przez nich tradycje z powodzeniem kontynuują liczne współcześnie działające w Cieszynie i Czeskim Cieszynie instytucje związane z różnymi aspektami produkcji i rozpowszechniania książek.

Najciekawsze z nich zaprezentowane zostaną podczas spacerów, których uczestnicy odwiedzą w sumie ponad 30 lokalizacji dawnych i współczesnych bibliotek, drukarni, księgarni i redakcji w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Spacery odbędą się w dwie kolejne soboty 29 maja i 5 czerwca 2021 r.  Ze względu na ograniczenie liczby uczestników (do 30 osób) obowiązuje rezerwacja miejsc.

 

Spacer 1: 
Szlakiem kultury książki w Cieszynie
Prowadzący: Małgorzata Szelong (Książnica Cieszyńska)
Termin:   29 maja 2021, godz. 10:00
Miejsce zbiórki: Książnica Cieszyńska (Cieszyn, ul. Mennicza 46)
Czas trwania: ok. 3 godz.
Rezerwacja:  Punkt Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3C, tel. +48 33 851 08 21 w. 14

Spacer 2:
Szlakiem kultury książki w Czeskim Cieszynie
Prowadzący: Jana Galášová (Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie)
Termin: 5 czerwca 2021, godz. 9:30
Miejsce zbiórki: Czytelnia i Kawiarnia Avion (Czeski Cieszyn, ul. Główna 2061)
Czas trwania:  ok. 2 godz.
 
Rezerwacja: Turistické informační centrum, ul. Štefánika 17/27, tel. +420 720 043 697, email info@ic-tesin.cz

 

 

LEGENDA

CIESZYN, 29 MAJA 2021

1/ ul. Mennicza 46

Książnica Cieszyńska

Samorządowa biblioteka naukowa, w skład której wchodzą księgozbiory historyczne: ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), Czytelni Ludowej (1849/1861-1922), Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1901-1939), Tadeusza Regera (1872-1938), Biblioteka Dekanatu (w depozycie), a także pozostałości licznych, pochodzących głównie z XIX w. i pierwszej połowy XX w., bibliotek prywatnych i instytucjonalnych oraz uzupełniany na bieżąco księgozbiór współczesny, stanowiący bazę do badań regionalnych. Zbiory Książnicy Cieszyńskiej liczą ponad 200 tys. dzieł drukowanych, w tym ponad 17 tys. starych druków (53 inkunabuły) oraz ponad 18 tys. jednostek ewidencyjnych rękopisów. Więcej na https://kc-cieszyn.pl

 

2/ ul. Stroma

Drukarnia Fabiana Beinhauera / Tomasza Prochaski / Karola Prochaski

Lokalizacja najstarszej oficyny drukarskiej w Cieszynie (której budynek nie zachował się), założonej w 1806 r. przez Fabiana Beinhauera († 1839), następnie prowadzonej w tym samym miejscu przez Tomasza Prochaskę (1771-1817), jego syna Karola (1805-1857) i wnuka Karola (1829-1906). W 1888 r. drukarnia została przeniesiona do nowo wybudowanego gmachu na przedmieściu Saska Kępa (obecnie Czeski Cieszyn, ul. Główna). Do 1940 r. firma pozostawała w rękach kolejnych generacji rodziny Prochasków: Karola (1856-1920) i Karola (1886-1948).

 

3/ Rynek 6

Księgarnia Karola Prochaski / Meyera i Raszki

Reprezentacyjna księgarnia (zał. 1850), stanowiąca część przedsiębiorstwa Karola Prochaski (-> zob. 2). Oferowała szeroki asortyment, obejmujący książki i czasopisma, obrazy, nuty i artykuły piśmiennicze. W księgarni działały komercyjne wypożyczalnie książek i nut, prowadzona była także działalność nakładowa. W latach 1903-1926 księgarnię prowadziła spółka Meyer i Raszka.

 

4/ Rynek 4

Księgarnia Henryka Feitzingera / Fritza Kutzera

Księgarnia i handel artykułami papierniczymi, założone (wraz z drukarnią) w 1873 r. przez Henryka Feitzingera (1848-1922). W 1882 r. zakład drukarski został przeniesiony do nowo wzniesionego budynku w dzielnicy Kamieniec (obecnie Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza), w lokalu przy Rynku nr 4 prowadzona była działalność handlowa. Firmę Henryka Feitzingera odkupiła i od 1889 r. prowadziła (w tych samych lokalizacjach) firma Kutzer i Spółka. Po śmierci Fritza Kutzera († 1920) firma pozostawała w rękach rodziny (sklep przy Rynku do 1937 r., drukarnia w Czeskim Cieszynie do 1945 r.).

 

5/ Rynek 19

Księgarnia Karola Malika

Księgarnia prowadzona przez Karola Malika w latach 1872-1890. Prowadziła sprzedaż wydawnictw i artykułów piśmienniczych oraz działalność nakładową.

 

6/ pl. Londzina 1

Archiwum i Biblioteka oo. Bonifratrów

Księgozbiór przy klasztorze Braci Miłosiernych, założonym w Cieszynie na przełomie XVII i XVIII w., stanowi najstarszą z zachowanych w mieście kolekcji bibliotecznych. Obok dzieł o tematyce teologicznej zawiera wydawnictwa z zakresu medycyny i farmacji, gromadzone na użytek służby pełnionej przez braci w szpitalu i aptece. Liczy ponad 3 tys. woluminów (w tym ok. 200 wydanych do 1800 r.) i ok. 200 rękopisów. Więcej na http://bonifratrzy-archiwum.pl

 

7/ ul. Szersznika 3

Biblioteka Leopolda J. Szersznika

Budynek gimnazjum katolickiego – pierwotna lokalizacja liczącego ponad 11 tys. wol. księgozbioru Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), w 1802 r. przekazanego do użytku publicznego jako pierwsza publiczna biblioteka na Śląsku Austriackim. Księgozbiór wchodzi obecnie w skład Książnicy Cieszyńskiej (→ zob. 1).

 

8/ Górny Rynek 10

Księgarnia Edwarda Feitzingera

„Księgarnia ludowa” Edwarda Feitzingera (1851-1932), adresująca swą ofertę do niezamożnych klientów z niższych warstw społecznych. Specjalizowała się w handlu literaturą popularną w języku polskim, a także prowadziła działalność nakładową. W latach 1912-1945 firma prowadzona była przez syna Edwarda Feitzingera, Hermanna (1882-1951).

 

9/ pl. Kościelny 6

Biblioteka i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Biblioteka, której początki sięgają XVIII w. W jej skład weszły m.in. księgozbiory barona Jerzego Fryderyka Bludowskiego (1655-1730), adwokata Bogumiła Rudolfa Tschammera (1711-1787) i inne, głównie zbiory cieszyńskich pastorów i nauczycieli. Stanowi największą i najcenniejszą zabytkową bibliotekę luterańską na ziemiach polskich (liczy ok. 22 tys. woluminów, w tym ok. 5 tys. starych druków). Współistniejące z biblioteką archiwum stanowi fundamentalną bazę źródłową do badań nad dziejami cieszyńskich ewangelików. Więcej na https://muzeumprotestantyzmu.luteranie.pl

 

10/ ul. Nowe Miasto 9

Drukarnia Towarzystwa Domu Narodowego

Pierwsza polska drukarnia w Cieszynie, działająca od 1905 r. i kierowana przez Pawła Mitręgę (1877-1942). Z pierwotnej lokalizacji przy ul. Nowe Miasto 9, została w 1910 r. przeniesiona na ul. Michejdy 18, gdzie działała do 1939 r.

 

11/ ul. Pokoju 6

Drukarnia Dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra

Drukarnia prowadzona przez katolickie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra” (-> zob. 17), założona w 1913 r. Zlokalizowana początkowo w lokalu przy pl. Teatralnym 8, w 1929 r. przeniesiona do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Pokoju 6, gdzie działała do 1939 r.

 

12/ pl. Św. Krzyża 1

Księgarnia Dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra

Księgarnia katolickiego stowarzyszenia kulturalno-oświatowego „Dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra” (-> zob. 17), działająca od 1919 r., początkowo przy ul. Szersznika 9, a od 1926 r. przy pl. Św. Krzyża 1. Oferowała szeroki wybór wydawnictw, nie tylko o tematyce religijnej, prowadziła także działalność nakładową. Kierownikiem księgarni był Bernard Dziedziak (1898-1958). Księgarnia działała do 1939 r.

 

13/ ul. Głęboka 4

Księgarnia Jerzego Kotuli / Sigmunda Stuksa (1)

Założona w 1883 r. przez Jerzego Kotulę (1855- 1889), a po jego śmierci odkupiona przez Sigmunda Stuksa (1860-1919), który początkowo prowadził ją przy ul. Głębokiej 4, a następnie przeniósł do pobliskiej kamienicy przy ul. Głębokiej 3. Oprócz książek i czasopism sprzedawał nuty, artykuły piśmiennicze i obrazy, zajmował się także działalnością nakładową. Po śmierci Sigmunda Stuksa († 1919) właścicielką księgarni została jego żona Emma, a następnie syn Eugeniusz, który prowadził firmę do 1939 r.

 

14/ ul. Głęboka 3

Księgarnia Sigmunda Stuksa (2)

15/ ul. Głęboka 13

Redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej”

Miejsce zamieszkania Pawła Stalmacha (1824-1891), redaktora pierwszego na Śląsku Cieszyńskim polskiego czasopisma – „Tygodnika Cieszyńskiego” (zał. 1848) i jego kontynuacji „Gwiazdki Cieszyńskiej” (zał. 1851).

 

16/ ul. Głęboka 14

Księgarnia „Kresy”

Księgarnia dla nauczycieli i uczniów, prowadzona przez założoną przez miejscowych nauczycieli Spółkę Przemysłowo-Handlową „Kresy” (zał. 1921), następnie spółkę Księgarnia „Kresy” (zał. 1923) i spółkę „Nowe Kresy” (zał. 1932). Specjalizowała się w sprzedaży podręczników szkolnych, pomocy naukowych dla szkół, przyborów szkolnych, prowadziła także działalność nakładową.

 

17/ Stary Targ 4

Biblioteka Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra / Redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej”

Księgozbiór stanowiący własność założonego w 1873 r. katolickiego stowarzyszenia kulturalno-oświatowego „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra”. W jego skład wchodziła Biblioteka Teologów Wrocławskich (polski księgozbiór założony w 1844 r. w Ołomuńcu przez generalnego wikariusza ks. Mateusza Opolskiego, a w l. 1899-1917 wykorzystywany przez kleryków narodowości polskiej studiujących w seminarium duchownym w Widnawie) oraz księgozbiór ks. Józefa Londzina (1862-1929), działacza społecznego i politycznego, historyka i bibliografa. W 1940 r. całość biblioteki została zniszczona przez władze okupacyjne. W tym samym budynku mieściła się redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej” (-> zob. 15).

 

18/ Stary Targ 11

Księgarnia „Stella”

Pierwsza polska księgarnia w Cieszynie, założona w 1903 r. przez Mieczysława Czajkowskiego.  Początkowo mieściła się przy Starym Targu 11, po roku została na krótko przeniesiona została na Wyższą Bramę, by w 1905 r. ulokować się przy ul. Głębokiej 42, a w 1912 r. przy ul. Głębokiej 38. Oprócz sprzedaży książek i przyborów szkolnych prowadziła wypożyczalnię, a także zajmowała się działalnością nakładową. W 1913 r. księgarnię odkupił Bernard Kotula (1874-1915), a po jego śmierci przejął ją jego syn Bruno (1898-1961), pod którego kierownictwem księgarnia wyspecjalizowała się w edytorstwie popularnonaukowych publikacji o tematyce technicznej i przyrodniczej.

 

♦            ♦           ♦

 

CZESKI CIESZYN, 5 CZERWCA 2021

1/ Hlavní tř. 2061 (ul. Główna 2061)

Čítárna a kavárna Avion (Czytelnia i kawiarnia Avion)

Zlokalizowana przy ul. Głównej w Czeskim Cieszynie, w bezpośrednim sąsiedztwie granicznego Mostu Przyjaźni, legendarna kawiarnia Avion w swojej współczesnej formie powstała według projektu architekta Czesława Mendrka. Działa od 2010 r., kiedy to została otwarta jako następca słynnej kawiarni Avion, funkcjonującej w latach 1933-1939. Właścicielką ówczesnej kawiarni była Rosalia Wiesner. Dziś Avion służy jako miejska przestrzeń kulturalna, zarządzana przez Bibliotekę Miejską w Czeskim Cieszynie we współpracy z Gimnazjum im. Albrechta. Odbywają się tu różne imprezy kulturalne, a szczególną atrakcję stanowi możliwość spędzenia czasu na tarasie dachowym z widokiem na Olzę i Wieżę Piastowską. Więcej na: www.knihovnatesin.cz

 

2/ Štefánikova 2 (ul. Štefánika 2)

Těšínská tiskárna / dříve Prochaskova tiskárna (Cieszyńska Drukarnia / dawnej Drukarnia Prochaski)

Drukarnię założył w 1806 roku Fabian Beinhauer, w tym samym roku kupił ją drukarz Tomasz Prochaska z Pragi. Pod koniec XIX wieku należała do najnowocześniejszych w całych Austro-Węgrzech. Najstarsza siedziba drukarni nie zachowała się do czasów współczesnych. W 1888 r. wzniesiono nowy budynek na Saskiej Kępie, przy dzisiejszej ulicy Głównej. Do 1940 r. drukarnia prowadzona była przez rodzinę Prochasków. Od 1945 r. znajdowała się pod zarządem państwowym, a od 1949 r. stała się częścią czechosłowackiego przemysłu poligraficznego. W 1992 r. w ramach prywatyzacji została przekazana spółce akcyjnej z większościowym właścicielem, która w 2021 r. zakończyła działalność drukarni. Drukarnię kupił Jaroslav Drahoš, właściciel największej drukarni w Europie Środkowej FINIDR z siedzibą w Czeskim Cieszynie.

 

3/ Hlavní tř. 15 (ul. Główna 15)

Muzeum Těšínska / Knihovna „Silesia” (Muzeum Regionu Cieszyńskiego / Biblioteka „Silesia”)

Biblioteka „Silesia” jako część Muzeum Regionu Cieszyńskiego służy czytającej publiczności od połowy XX w. Obecnie liczy trzydzieści tysięcy tomów. Zawiera bogatą kolekcję silesiaków (12 tys. woluminów), obszerne zbiory czeskich pieśni religijnych, czeskich, polskich i niemieckich druków ulotnych z okresu przygotowań do cieszyńskiego plebiscytu (1918-1920), a także pokaźną kolekcję wydań dzieł pastora Jerzego Trzanowskiego oraz trzon pałacowego księgozbioru z Ropicy. Biblioteka wyposażona jest w skaner do digitalizacji zbiorów, specjalne regały zawierające 550 mb półek bibliotecznych. Zlokalizowana jest w zabytkowej siedzibie Muzeum Regionu Cieszyńskiego przy ul. Głównej w Czeskim Cieszynie. Więcej na: https://www.muzeumct.cz/

 

4/ Hlavní tř. 19 (ul. Główna 19)

Knihkupectví Centrum (Księgarnia Centrum)

Znajduje się w reprezentacyjnym budynku na rogu ulic Głównej i Ruchu Oporu. Kamienica, zbudowana w 1900 roku według projektu architekta Josefa Motiki dla Andreasa Tetli, znajdowała się w posiadaniu znaczących cieszyńskich rodzin. Na pierwszym piętrze zlokalizowane były mieszkania, parter zajmowały lokale usługowe, w tym m.in. sklep wielobranżowy, apteka, sklep tekstylny, sklep z galanterią skórzaną, kancelaria prawna itp. Pod tym prestiżowym adresem swoją siedzibę księgarnia ma już od lat siedemdziesiątych XX w. Więcej na: https://www.knihcentrum.cz/cesky-tesin

 

5/ Hlavní tř. 28 (ul. Główna 19)

Redakce časopisu Poradce (Redakcja czasopisma Poradce)

Powstała w 1997 r. firma Poradce s.r.o. zajmuje się wydawaniem książek, czasopism i fachowych publikacji z zakresu podatków, umów, prawa czy finansów. Wśród wydawnictw periodycznych szczególne miejsce należy do  miesięcznika Poradce (Doradca) dotyczącego księgowości, a także ukazującego się dziesięć razy w roku periodyku Zakony I.-VI. (Prawa I.-VI.). Więcej na: https://www.i-poradce.cz/

 

6/ Náměstí ČSA 1 (Rynek CSA 1)

Městská radnice (Ratusz)

Z bibliotecznej perspektywy ratusz jawi się jako miejsce, w którym po 1945 roku działała założona na nowo biblioteka publiczna. Również w okresie późniejszym kilkakrotnie znajdowała ona tu azyl, gdy musiała opuścić swoją siedzibę.

 

7/ Havlíčkova 6 (ul. Havlíčka 6)

Městská knihovna, pobočka Havlíčkova 6 (Filia Biblioteki Miejskiej)

Filia Biblioteki Miejskiej powstała w 1961 r., kiedy to siedzibą bibliotecznej centrali stał się nowo wybudowany ośrodek kultury przy ul Ostrawskiej. Filia BM pozostała w śródmieściu, aby zapewnić dostęp do usług bibliotecznych mieszkańcom centrum miasta. Od 1961 r. zlokalizowana była przy Rynku, a od 1992 r. znajduje się przy ulicy Havlíčka 6. Posiada oddziały czeski i polski, stanowi też centrum literatury polskiej. Dział dziecięcy angażuje się w programy promujące czytelnictwo metodami kreatywnymi. Więcej na: https://www.knihovnatesin.cz/knihovna-havlickova-ul

 

8/ Čapkova 7 (ul. Čapka 7)

Knihkupectví „U Wirthów“ (Księgarnia „U Wirthów“)

Budynek przy ulicy Čapka 7 został wybudowany w latach 1921-1922 przez budowniczego Pawła Skrobanka dla Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. Od 1926 r. na parterze mieściła się Księgarnia Ludowa, prowadzona przez Teofila Firuta. W okresie pierwszej Republiki działały tu księgarnia „Polska Książka” oraz wypożyczalnia kostiumów. Księgarnia „U Wirthów” istnieje w tym miejscu od 2003 r. Koncentruje się na literaturze polskojęzycznej, pochodzącej spod piór tak autorów z Polski, jak i z Zaolzia. Oferuje publikacje wszystkich wydawnictw z terenu Polski, dostarcza książki w języku polskim do bibliotek w Czechach. We współpracy z Instytutem Polskim w Pradze regularnie uczestniczy w targach Świat Książki w Pradze. Więcej na: https://www.facebook.com/KsiegarniaUWirthow

 

9/ Čapkova 10 (ul. Čapka 10)

„Cor Jesu”

„Cor Jesu” to czeskie wydawnictwo katolickie z siedzibą w Czeskim Cieszynie. Od swojego powstania w 1990 r. wydało ponad 40 tytułów, takich jak Ilustrowana Biblia dla młodzieży i śpiewnik Cantate. Co roku publikuje kalendarze o tematyce katolickiej. Jest operatorem sklepu internetowego corjesu.cz z ofertą artykułów liturgicznych, zwłaszcza dla parafii. Więcej na: http://corjesu.eu

 

10/ Dukelská 5 (ul. Dukielska 5)

Diakonické a vzdělávací centrum (Centrum Diakonalne i Edukacyjne)

Diakonia Śląska to pozarządowa organizacja non-profit świadcząca usługi socjalne oparte na wartościach chrześcijańskich. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz bezdomni. Na obszarze Kraju Morawsko-Śląskiego działa od 1990 r., prowadząc ponad 70 ośrodków. Centrum Diakonalne i Edukacyjne prowadzi bibliotekę, muzeum i punkt informacyjny, dostarczający informacji o usługach socjalnych w regionie morawsko-śląskim. Więcej na: https://www.slezskadiakonie.cz/dvc

 

11/ Střelniční (ul. Strzelnicza)

Retail & Health Park TAZO, nákupní centrum / dříve Kutzerova tiskárna / Těšínské papírny  (Retail & Health Park TAZO, centrum handlowe / dawniej Drukarnia Kutzera / Cieszyńska Papiernia)

Przy ulicy Strzelniczej od 1883 r. w nowo wzniesionych obiektach zlokalizowana została nowoczesna drukarnia należąca do rodziny Feitzingerów. Po pożarze w 1887 r. zakład ten nabyła prężnie rozwijająca się firma Kutzer i Spółka, która drukarnię przy ul. Strzelniczej prowadziła do 1945 r. Od 1949 r. zakład stał się częścią państwowego przedsiębiorstwa Vratimovské papírny. Po prywatyzacji w 1994 r. wszedł na rynek pod nazwą Těšínské papírny s.r.o., a w 2015 r. przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Lipowej jako Těšínské papírny Tepap. Cztery lata później, w 2019 r. obiekty przy ul. Strzelniczej przebudowano, przekształcając je w nowoczesne centrum handlowo-zdrowotne Retail & Health Park TAZO.

 

12/ Střelniční 28 (ul. Strzelnicza 28)

Redakcja czasopisma Zwrot (Redakce časopisu Zwrot)

Miesięcznik kulturalno-społeczny Zwrot jest magazynem Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Pierwszym redaktorem naczelnym był pisarz Paweł Kubisz. Od grudnia 1949 r. do chwili obecnej magazyn Zwrot spełnia po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego specyficzną misję kulturalną i twórczą. Więcej na: www.zwrot.cz

 

13/ Ostravská 67 (ul. Ostrawska 67)

Ústředí Městské knihovny Český Těšín (Siedziba Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie)

Siedziba Biblioteki Miejskiej mieści się w budynku dzisiejszego Teatru Cieszyńskiego (dawniej Domu Kultury) od 1961 r. Biblioteka Miejska posiada tu prawie 50 000 tomów książek. Biblioteka ma głównie charakter studyjny, a obszerny zbiór książek i innych dokumentów tworzy wysokiej jakości zaplecze do nauki. Oddział dziecięcy zapewnia usługi wspierające umiejętność czytania we współpracy ze szkołami podstawowymi. Jest to największa biblioteka w mieście, z ponad 2000 zarejestrowanych użytkowników. Więcej na: https://www.knihovnatesin.cz/

 

14/ Lípová 1965 (ul. Lipowa 1965)

Tiskárna FINIDR spol. s r. o. (Drukarnia FINIDR spol. s r. o.)

Największa i najważniejsza drukarnia w Czeskim Cieszynie. Założona w 1994 r. przez trzech wspólników, którzy wynajęli halę Vojenského opravárenského podníku (Wojskowego Zakładu Naprawczego). W 1997 r. powierzchnia produkcyjna została powiększona do obecnych 16 000 m2. Od 2009 r. dobrze prosperujący biznes znalazł się w posiadaniu jednego tylko właściciela. Ciągły rozwój firmy przekształcił małą drukarnię w jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw poligraficznych w Europie. Drukarnia FINIDR produkuje około 24 mln książek rocznie, które dostarczane są do 45 krajów na całym świecie, zatrudnia około 480 pracowników, a roczny obrót zbliża się do miliarda koron. Więcej na: https://www.finidr.cz/

 

15/ Slovenská 11 (ul. Słowacka 11)

Multimediální knihovna (Biblioteka multimedialna)

Jej poprzedniczką była biblioteka w starej części Sibicy. Przy ulicy Słowackiej biblioteka działa od 1995 r. jako wypożyczalnia książek, a od 2009 r. jako placówka multimedialna ze zbiorami książkowymi i audiowizualnymi, tj. płytami CD z muzyką i audiobookami. W zasobach biblioteki reprezentowana jest literatura z zakresu sztuki. Oddzielny dział dziecięcy zawiera wysokiej jakości literaturę dziecięcą i doradza rodzicom w zakresie wykształcenia u dzieci umiejętności czytania. W bibliotece znajduje się Mini Galeria „Na plotě” („Na Płocie”), w której odbywają się wystawy artystów regionalnych. Więcej na: https://www.knihovnatesin.cz/multimedialni–library-svibice

 

16/ Hrabinská 33 (ul. Grabińska 33)

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej  (Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České republice)

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, który powstał w 1993 r., gromadzi, przetwarza i udostępnia książki, czasopisma, kroniki, fotografie, plakaty i inne materiały związane z przeszłością i teraźniejszością Śląska Cieszyńskiego. Organizuje wystawy i prowadzi działalność wydawniczą, m.in. publikując we współpracy z Książnicą Cieszyńską serię edycji źródłowych pt. „Bibliotheca Tessinensis ”. Więcej na: https://www.polonica.cz/Kongres-Polakow/Osrodek-dokumentacyjny-KP/