Oferta Książnicy Cieszyńskiej na czas zamknięcia biblioteki

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania Książnica Cieszyńska pozostaje zamknięta dla Czytelników i Publiczności. Nieczynne są czytelnie i galeria biblioteki. W całości zawieszona zostaje oferta dotycząca lekcji bibliotecznych, pokazów i innych imprez organizowanych w siedzibie Książnicy. Zasady dostępu z zewnątrz do biblioteki reguluje Zarządzenie Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 17 marca 2020 r.

Książnica Cieszyńska nie zawiesza, oczywiście, prac związanych z gromadzeniem, ochroną, konserwacją, ewidencją i opracowaniem swoich zbiorów. Dostępne pozostają także jej usługi elektroniczne. Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do odwiedzania strony głównej Książnicy Cieszyńskiej: www.kc-cieszyn.pl oraz do korzystania z następujących serwisów:

 

 

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie.

 

Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom.

 

Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych.

 

Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna, Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim, Cieszyńskie rody – Michejdowie, Cieszyńskie rody – Buzkowie, Cieszyńscy Legioniści, Cieszyn 1918, Zaolzie 1938, Zaolzie teraz, O konserwacji zbiorów

 

Zapraszając Państwa do skorzystania z elektronicznej oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/