Ogłoszenie o warunkach dostępu
do Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

 

Dodatkowo dn. 30 czerwca 2020 r. uregulowane zostały zasady bezpieczeństwa podczas organizowanych w Książnicy Cieszyńskiej zajęć dla dzieci poprzez:

ZARZĄDZENIE NR 09/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

które zostało znowelizowane poprzez:

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej nr 09/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

 

 

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń i dołączonych do drugiego z nich „Procedur funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej.

Należy równocześnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z ww. Zarządzeniem nr 13/2020, Czytelnie, galeria i sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej są otwierane na zasadach określonych przez Dyrektora Książnicy w ogłoszeniach podawanych do publicznej wiadomości na stronie https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/849/19178/ksiaznica-cieszynska, www.kc-cieszyn.pl, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej.

 

 

Zapraszając Państwa do korzystania z elektronicznej oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/