Ogłoszenie o ograniczonym dostępie
do Książnicy Cieszyńskiej

 

 

Jakkolwiek Książnica Cieszyńska, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich Użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 9 czerwca 2020 r. ponownie otwiera czytelnię, galerię oraz salę konferencyjną. Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej w jej siedzibie pozostaje obwarowane jednak kilkoma istotnymi ograniczeniami, dotyczącymi zarówno dopuszczalnej liczby Czytelników i Zwiedzających jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Książnicy, jak i zakresu świadczonych usług, a także sposobu zachowywania się Gości i Personelu.

 

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie od 9 czerwca 2020 r. znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 19 października 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

 

Dodatkowo dn. 30 czerwca 2020 r. uregulowane zostały zasady bezpieczeństwa podczas organizowanych w Książnicy Cieszyńskiej zajęć dla dzieci poprzez:

ZARZĄDZENIE NR 09/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

które zostało znowelizowane poprzez:

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej nr 09/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

 

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń i dołączonych do drugiego z nich „Procedur funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej

Zapraszając Państwa do korzystania z elektronicznej oferty Książnicy Cieszyńskiej, zachęcamy jednocześnie do pozostawania z nami w kontakcie telefonicznym, a także mailowym. Poza numerem centrali +33 851 38 41 oraz adresem głównym ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl, do Państwa dyspozycji pozostają adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych działów, widniejące na stronie: https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/o-bibliotece/lokalizacja-i-kontakt/