Oswald Guziur. Wspomnienie w 20 rocznicę śmierci

We wtorek 20 września 2016 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza do swojej sali konferencyjnej na spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Guziurem, które poświęcone będzie biografii Oswalda Guziura (1910-1996), wywodzącego się z Zaolzia działacza społecznego, żołnierza ZWZ AK, autora głośnych publikacji na temat historii polsko-czechosłowackich stosunków na Śląsku Cieszyńskim.

 

Oswald Guziur w 1935 r.

Oswald Guziur urodził się 11 stycznia 1910 r. w Suchej Górnej w rodzinie Agnieszki i Adolfa Guziura (1873-1947), mistrza cechu masarskiego, polskiego działacza narodowego, prominentnego członka Związku Śląskich Katolików i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, uczestnika akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim i burmistrza Suchej Górnej. Ukończył Gimnazjum im. Osuchowskiego Cieszynie (1928), wraz z bratem Leonardem studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lwowskiej (1935). Jako podchorąży rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niemieckiej niewoli powrócił na Zaolzie. Od listopada 1939 r. ukrywał się, pod pseudonimem Borowy pracując na rzecz ruchu oporu. Pełnił różne funkcje w obwodzie jabłonkowskim Związku Walki Zbrojnej, później w cieszyńskim Inspektoracie ZWZ. Działał w strukturach wywiadu „LIDO” II Okręgu Śląskiego ZWZ oraz wywiadu KG AK „STRAGAN” w Wiedniu (wywiad, sabotaż). Po rozbiciu siatki przez Gestapo jako jeden z nielicznych uszedł z życiem. Nie mogąc zatrzymać Oswalda Guziura, Gestapo uwięziło w KL Ravensbrück dwie jego siostry – Olgę, żonę dr. Józefa Mazurka oraz najmłodszą Zytę Bonczek, zaś jego rodziców usiłowało wysiedlić z rodzinnego domu. Ścigany przez gestapowców, w 1941 r. schronił się w Generalnej Guberni. W Krzemieńcu poznał Jadwigę Krzehlik, z którą w 1944 r. potajemnie wziął ślub w Rozwadowie. Był ojcem pięciorga dzieci. Po wojnie osiadł z rodziną w Katowicach, pracując w przemyśle elektrotechnicznym. Był autorem wielu patentów i artykułów technicznych, a także artykułów i memoriałów dotyczących okresu okupacji oraz polemik z czeskimi historykami nt. stosunków polsko-czeskich na Zaolziu. Aż do śmierci współpracował ze swoim kuzynem, Emanuelem Guziurem, organizując m.in. słynny I. Zjazd Guziurów (1975) oraz zjazdy absolwentów cieszyńskich gimnazjów (ostatni w 1986). Był wieloletnim prezesem katowickiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Honorowym Członkiem MZC (1992). Zmarł 29 marca 1996 r. i pochowany został w Katowicach.

 

 

Prof. dr hab. Janusz F. Guziur, inżynier ichtiolog, urodzony w 1939 r. w Cieszynie Zachodnim, syn Olgi – rdzennej Morawianki oraz Emanuela, polskiego działacza niepodległościowego, naczelnego dyrygenta Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji (1935-1938) i żołnierza PSZ na Zachodzie. W czasie okupacji przebywał na Zaolziu, po wojnie w Pradze (I. kl. czeska). Absolwent PSM i Liceum im. Osuchowskiego w Cieszynie (1956), Wydziału Rybackiego WSR Olsztyn (1962). Kierownik Rybackiej Stacji WSR Kraków (do 1968). Specjalista hydrobiologii i przemysłowej produkcji ryb. Autor 970 publikacji. Dziekan, członek czterech rad naukowych i visiting professor uniwersytetów w Brnie, Bratysławie i Czeskich .Budziejowicach. Założyciel (1983) i prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, od 2010 r. jego Prezes Honorowy. Laureat Honor. Złotej Cieszynianki (2004). Obecnie wolontariusz w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jako profesor senior