Pierwsze nowożytne kompendium wiedzy o sztuce w ujęciu Joachima von Sandrarta. O konserwacji „Teutsche Akademie”

Przez kilka lat w pracowniach konserwatorskich Książnicy Cieszyńskiej przebiegał proces konserwacji sześciu woluminów dzieła „L ‘Academia Todesca della architectura, scultura e pittura oder Teutsche Academie…”, wydanego w Norymberdze w latach 1675-1679. Ten ówczesny podręcznik historii sztuki zdobi blisko 250 całostronicowych miedziorytów, zawierających prawdziwą galerię dzieł sztuki świata starożytnego. „Teutsche Academie” jest jednocześnie słownikiem biograficznym artystów od czasów starożytnych po czasy współczesne autorowi. Sandrart sportretował w nim blisko 350 malarzy, rytowników, rysowników jak również postaci historycznych i mitologicznych.

Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, które odbędzie się w piątek, 24 czerwca 2016 o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, zaprezentowane zostaną wszystkie tomy dzieła. Wykład, prowadzony przez Annę Fedrizzi-Szostok, dotyczyć będzie okoliczności powstania słownika oraz procesu konserwacji ksiąg.