Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim 1945-1947

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnione zostało nagranie video wykładu dr. Dariusza Węgrzyna pt.: “Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim”, wygłoszonego 25 czerwca 2010 r. w Książnicy Cieszyńskiej w ramach cyklu prelekcji “Między wyzwoleniem a okupacją”, towarzyszących wystawie “Niespełnione nadzieje. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1948”. Obejmujące ponad dwie godziny nagranie dostępne jest pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21653. Najwygodniej wyświetlać je, zaznaczając w portalu ŚBC opcję “Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych (flv,mp3)”.

_____________________________________

Na fotografii: Henryk Flame ps. “Bartek” zastrzelony 1 XII 1947 r. przez funkcjonariusza MO w barze w Zabrzegu. Zdjęcie ze zbiorów E. Talika (por.:http://www.nsz.com.pl/index.php/aktualnosci/143-sesja-naukowa-w-bielsku-biaej-16-padziernika-2002)