Projekt digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

Dobiega końca realizacja pierwszego etapu projektu „Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, dofinansowanego w minionym roku przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kultura+”. Za kwotę 118 221 zł Książnica nabyła serwer plików, na którym przechowywana i udostępniana będzie całość cyfrowych zasobów biblioteki, a ponadto zdołała  zdigitalizować  ponad 47 000 stron papierowych oryginałów. Pochodzą one z przechowywanych w Książnicy Cieszyńskiej 167 tytułów (568 roczników) gazet i czasopism wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r.

Kopia jednego ze zdigitalizowanych czasopism Ksiąznicy Cieszyńskiej w witrynie Ślaskiej biblioteki Cyfrowej

Na wytworzone w wyniku digitalizacji komplety cyfrowych kopii składają się podlegające wieczystej archiwizacji źródłowe pliki TIFF oraz wyposażone w warstwę OCR publikacje użytkowe w formatach PDF i DjVu. Zgodnie z praktyką stosowaną w Książnicy, te ostatnie zawierają roczniki poszczególnych gazet i wyposażone są w systemy nawigacyjne, ułatwiające przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi numerami danego rocznika. Warta podkreślenia jest wysoka jakość OCR, przekraczająca 90% trafności odczytu skopiowanych tekstów. Ponadto w ramach projektu dla wszystkich poddanych digitalizacji gazet przygotowano także mikrofilmy, ciągle jeszcze uznawane za najtrwalszy nośnik, na którym współcześnie zapisywane są kopie papierowych oryginałów.

W bieżącym roku Książnica Cieszyńska ponowiła starania o dofinansowanie realizowanego przez siebie procesu digitalizacji zbiorów, składając kolejny wniosek do programu „Kultura+”. Tym razem projekt biblioteki zyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich 119 projektów złożonych do programu i uplasował się na… pierwszym miejscu całej, obejmującej 42 pozycje listy projektów, którym Narodowy Instytut Audiowizualny przyznał dofinansowanie. W przypadku Książnicy Cieszyńskiej wyniesie ono 188 249 zł, która to kwota w całości przeznaczona zostanie na kontynuację prac digitalizacyjnych. Przewiduje się, iż pozwoli ona na sporządzenie kopii blisko 82 000 stron, pochodzących z kolejnych 720 roczników 180 tytułów gazet i czasopism. Wraz z cyfrowymi kopiami wytworzonymi w bieżącym roku oraz w latach poprzednich, przede wszystkim w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, złożą się one na pełne cyfrowe archiwum przechowywanych w Książnicy Cieszyńskiej  gazet i czasopism wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r.

Przypomnieć warto, ze wytwarzane w ramach procesu digitalizacji cyfrowe kopie zbiorów Książnicy Cieszyńskiej udostępniane są w jej profilu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Aktualnie zasób ten jest intensywnie poszerzany o cyfrowe kopie gazet i czasopism zdigitalizowanych w ramach tegorocznego projektu „Kultura+”.