Promocja “Ekumenicznej postylli”

W czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się prezentacja wydawnictwa zatytułowanego „Ekumeniczna postylla na pierwszy rok kościelny po obchodach 500-lecia Reformacji”. Spotkanie otworzy wykład bpa dra Adriana Korczagi „Edukacja do wiary, nadziei i miłości poprzez postyllę”, po którym przebiegać będzie ekumeniczna debata pt. „Dziedzictwo Słowa Bożego obrazem tradycji wyznaniowych”. W debacie, prowadzonej przez diakon Aleksandrę Błahut-Kowalczyk, udział wezmą: ks. Grzegorz Brudny (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Kościół Rzymskokatolicki), ks. dr Mikołaj Dziewiatowski (Kościół Prawosławny). Spotkanie swoim występem uświetni Chór filialny z Bażanowic Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. diakon Joanny Sikory.

 


 

Ekumeniczna postylla ma charakter na wskroś nowatorski nie tylko w kwestii technicznej (wykorzystano tu nowoczesne środki umożliwiające czytanie i zarazem sięganie poprzez kod QR do nagrań wideo). W polskiej postyllografii bowiem to pierwsza realizacja o wymiarze tak głęboko ekumenicznym, wyrażającym się w doborze kaznodziejów wywodzących się z różnych Kościołów, a podkreślonym zawartymi w publikacji sło­wami wspólnego błogosławieństwa biskupów trzech tradycji konfesyjnych.

Bp prof. dr hab. Marcin Hintz (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

 

Postylla ma to do siebie, że na każdą niedzielę i święto roku kościelnego można znaleźć w niej kazanie do konkretnego czytania pochodzącego z Biblii. Tak też jest w Ekumenicznej postylli, w której ponad osiemdziesięciu autorów dzieli się swoim rozważaniem danego Słowa, co sprawia, że jest ono zwiastowane w różnorodny sposób. Poszczególne kazania, dzięki zamieszczonym przy nich kodom QR, da się odsłuchać, a kaznodzieję można zobaczyć na ekranie telefonu, tabletu bądź komputera. […] Sięgając do tej interaktywnej postylli, otwierajmy się na głos Boga. Z modlitwą i prośbą o Ducha Świętego słuchajmy świętych słów Biblii, które w postylli się objaśnia i interpretuje. Niech czytanie, słuchanie i oglądanie przyniosą owoc obfity! Oby dzięki temu wzrastała nasza wiara. Soli Deo Gloria!

Bp Paweł Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

 


 

Ekumeniczna postylla na pierwszy rok kościelny po obchodach 500-lecia Reformacji, redakcja naukowa: Grzegorz Brudny, Andrzej Konachowicz, Sławomir Pawłowski, wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, 268 ss.