Skąd się wziął taki?

W piątek, 13 stycznia 2012 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbyło się spotkane wieńczące prezentowaną od października 2011 r. ekspozycję: „Między Cieszynem, a Sopotem. Życie i działalność Józefa Golca”. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zaprzyjaźniony z bohaterem spotkania prof. Daniel Kadłubiec, który w swoim wykładzie zatytułowanym „Józef Golec. Skąd się wziął taki?” podjął próbę zarysowania odniesień pomiędzy jego biografią i dorobkiem a charakterystycznym dla Śląska Cieszyńskiego etosem pracy społecznej i twórczej, lokując dzieło sopockiego cieszynianina na tle sięgającej średniowiecza tradycji kulturowej, zawierającej się w dewizie „Lux ex Silesia”. Prof. Urszula Szuścik z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie swój wykład noszący tytuł „Twórczość plastyczna dziecka – jej wartość i kształcenie” poświęciła z kolei pedagogicznym i dydaktycznym osiągnięciom Józefa Golca, wypracowany przez niego model kształcenia wrażliwości plastycznej uczniów analizując w kontekście współczesnych teorii edukacyjnych. Sam bohater wieczoru, odpowiadając na pytania publiczności i kierowane pod jego adresem wyrazy uznania i podziwu, raz jeszcze przedstawił okoliczności, w jakich rodziły się jego kolejne sukcesy, podkreślając skromnie, iż w nich w istocie doszukiwać należy się źródeł jego osiągnięć. Dziękując za możliwość zaprezentowania swojego dorobku w rodzinnym mieście, Książnicy Cieszyńskiej przekazał w darze wykonany na jego zamówienie rysunkowy portret ks. Leopolda J. Szersznika oraz zbiór zabytkowych klepsydr, jakie zgromadził w trakcie pracy nad „Słownikiem biograficznym Ziemi Cieszyńskiej”. Cieszyńskiemu Oddziałowi Archiwum Państwowego ofiarował z kolei wykonany podobną techniką portret Pawła Stalmacha.


Poniżej prezentujemy, wyimek z dorobku pedagogicznego Józefa Golca, cenione na całym świecie prace sopockich uczniów, dokumentujące wydarzenia polityczne oraz realia życia codziennego u schyłku PRL.  Więcej o samej wystawie i niezwykłej postaci jej bohatera można przeczytać tutaj.