Śladami bohaterów 1863 r.

W czasie cieszyńskiej “Nocy Muzeów”, w piątek 24 maja 2013 między godz. 20.00 a 22.00 będzie można wyruszyć w szczególną podróż po Cieszynie, biorąc udział w grze miejskiej „Śladem bohaterów 1863”. I ty możesz dołączyć do ochotników, którzy, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, wyruszyli z pomocą braciom walczącym w powstaniu styczniowym!

W styczniu 1863 r. w Królestwie Polskim wybucha powstanie. Polacy chwytają za broń, otwarcie występując przeciw władzy znienawidzonego caratu. Do walki z siłami rosyjskiego imperium, zasobnego w wojenny sprzęt i świetnie wyszkolone wojska, stają niewielkie, nieregularne oddziały powstańcze. Szybko okazuje się, iż swoją ofiarnością i determinacją Polacy nie zdołają zniwelować różnicy w liczbie karabinów, dział i szabel kawalerii. By zwyciężyć, a nawet tylko przetrwać, powstanie wymaga stałego zaopatrzenia. Potrzebne są broń, amunicja, pieniądze i doświadczeni żołnierze. Z pomocą powstańcom ruszają rodacy żyjący pod panowaniem pruskim i austriackim. Dostarczają oni środki niezbędne do walki. Od wybuchu powstania dniem i nocą docierają do Królestwa Polskiego wozy, a w nich sprzęt i ludzie dołączający do leśnych oddziałów. Odkąd jednak rząd pruski, a niedługo później również austriacki, postanowiły uszczelnić granicę i za pomocą wojska i policji położyć kres wspieraniu przez swych poddanych insurekcji, sytuacja walczących staje się coraz bardziej dramatyczna. Gdy w 1864 r. w Galicji, będącej główną bazą powstania styczniowego, władze austriackie wprowadziły stan oblężenia, wszelka pomoc dla powstania może istnieć jedynie w najgłębszej konspiracji. Trwają rozpoczęte już znacznie wcześniej internowania przekraczających granicę powstańców i aresztowania podejrzanych o niesienie pomocy insurekcji, w tym ochotników spieszących do powstania.

Równie trudna sytuacja panuje na Śląsku Cieszyńskim. Tutejsze władze, zaniepokojone dużym poparciem dla walczących, pilnie śledzą każdy ruch osób podejrzanych o sympatie dla Polaków, poszukując przeciw nim dowodów. Rząd w Opawie, starosta cieszyński i jego podwładni za wszelką cenę próbują dociec, kto odpowiada za werbunek śląskiej młodzieży do powstania, kto kupuje broń i przemyca ją do Galicji, kto pomaga zbiegłym z więzień powstańcom, a kto za zbiórki pieniędzy na cele insurekcji…  Im większa determinacja austriackich władz, by zdekonspirować istniejące w Cieszynie struktury odpowiedzialne za pomoc powstaniu, tym większa ostrożność zaangażowanych w nie osób. Tymczasem walka w Królestwie Polskim, wbrew przewidywaniom wrogów, trwa nadal.

Potrzebna jest także Twoja pomoc. Dołącz do sprzysiężenia! Pospiesz z pomocą dzielnym Polakom!

Gra „Śladem bohaterów 1863” koncentrować się będzie wokół losów Cieszyniaków, którzy na wieść o wybuchu powstania pospieszyli mu z pomocą. Jej uczestnicy przeniosą się wprost do wydarzeń sprzed 150 lat, by jako członkowie tajnej organizacji wspierać trwającą w Królestwie Polskim insurekcję, przez co wplątują się w wir mających miejsce w Cieszynie niebezpiecznych zdarzeń.

Popularyzująca narodową i lokalną historię zabawa będzie miała charakter otwarty. Wezmą w niej udział kilkuosobowe (najlepiej 3-4 osobowe) zespoły. Do uczestnictwa w grze zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Szczególnie serdecznie zachęcamy młodzież i rodziców z dziećmi. (WAŻNE: Osoby niepełnoletnie, uczestniczące w grze bez opiekuna, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, której wzór dostępny jest wraz z Regulaminem gry na stronie Książnicy). Ponieważ akcja gry miejskiej może rozgrywać się także na terytorium Republiki Czeskiej, zaleca się, by uczestnicy posiadali ze sobą ważny dokument tożsamości.

Każdy z biorących udział w grze zespołów, odkrywając tajemnice przeszłości, będzie miał także możliwość wykazania się umiejętnościami oraz wiedzą, które pomogą mu sięgnąć po atrakcyjne nagrody. O zwycięstwie w grze zdecyduje liczba zdobytych podczas punktów, podczas wypełniania misji. Trzy główne nagrody zostaną wręczone zespołom, które zdobędą maksimum punktów, podczas gry. W razie równiej ilości punktów nagrody zostaną rozlosowane, między zespoły, które zdobyły najwyższą liczbę punktów. Nagrodami głównymi są: trzytomowa monografia Cieszyna, czterotomowa historia Śląska Cieszyńskiego, ofiarowane przez Książnicę Cieszyńską oraz Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, a także cenny zestaw publikacji ufundowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Uroczyste podsumowanie imprezy i wręczenie głównych nagród (poprzedzone ewentualnym losowaniem) odbędzie się po zakończeniu gry, tuż po północy w hallu Książnicy Cieszyńskiej.

Gra miejska zostanie rozegrana w piątek 24.05.2013 r. Zapisy i start odbędą się między 20.00 a 22.00. Czas trwania gry to ok. 1,5 godz. W grze będą brały udział zespoły, zaleca się by liczyły one od 3 do 4 osób. Zgłoszenia udziału w grze można dokonać wcześniej pod numerem telefonu: 798 590 639 lub osobiście w dniu trwania imprezy, pamiętając, iż liczba grup biorących udział w grze jest ograniczona.

Organizowana przez Książnicę Cieszyńską gra odbędzie się dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Nagrody dla jej uczestników ufundowały m.in.: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Urząd Miasta w Cieszynie, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej, którym serdecznie dziękujemy. Samo pzeprowadzenie samej gry miejskiej będzie z kolei możliwe dzięki pomocy wolontariuszy z Transgranicznego Centrum Wolontariatu. Pod ich adresem również kierujemy słowa wdzieczności. Za pomoc przy organizacji imprezy dziękujemy ponadto Teatrowi w Czeskim Cieszynie, PSS „Społem” Konsum Robotniczy oraz Pizzerii Bati.

Wojciech Grajewski

 

REGULAMIN GRY MIEJSKEIJ

 

Więcej o sprawach cieszyńskich w czasie powstania styczniowego:

“Powstaniec”, nr 4 z 1938 r.

“Gazeta Codzienna” z 23 stycznia 2013