Śp. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021)

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, członka Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej (od 2006), emerytowanej wicedyrektor Biblioteki Narodowej (1993-2005), przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 2017), członka Krajowej Rady Bibliotecznej (od 2019).

Od 1972 r., kiedy to Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska związała się z Biblioteką Narodową w Warszawie, aktywnie działała na rzecz rozwoju polskiego bibliotekarstwa i jego promocji w kraju i za granicą. Szczególnie wiele uwagi poświęcała modernizacji polskich bibliotek, wdrażaniu nowych technologii oraz nowoczesnych metod zarządzania. Równie mocno angażowała się w prace na rzecz rozwoju bibliografii narodowej i informacji naukowej, a także w opiekę nad zabytkowymi zbiorami w bibliotekach polskich i polonijnych. Zajmowały ją również badania w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa, a także prawodawstwo biblioteczne. Trudną do przecenienia rolę odegrała w obszarze współpracy polskich środowisk bibliotekarskich z bibliotekami i organizacjami bibliotekarskimi za granicą, inspirując, organizując i podtrzymując środowiskowe kontakty z zagranicznymi ośrodkami bibliotecznymi, w szczególności zaś z międzynarodowymi stowarzyszeniami IFLA i EBLIDA. Współorganizowała Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), który odbył się w 2017 r. we Wrocławiu.

W 2000 r. – za sprawą Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej – Książnica Cieszyńska znalazła się w prestiżowym gronie ośmiu bibliotek reprezentujących polskie bibliotekarstwo na międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Zapoczątkowana wówczas współpraca została w 2006 r. sformalizowana poprzez wejście Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w skład Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej. Odtąd Książnica mogła z Jej strony liczyć nie tylko na wsparcie i promocję realizowanych przez siebie inicjatyw, ale także na bieżąco korzystać z rozległej wiedzy i bogatych doświadczeń zawodowych Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, szczególnie w zakresie zarządzania procesami bibliotecznymi oraz wdrażania w tym zakresie nowych uregulowań i technologii. W 2017 r. do Cieszyna pod Jej przewodnictwem trafiła grupa uczestników wrocławskiego Kongresu IIFLA, wizytując tutejsze biblioteki, w tym – oczywiście – Książnicę Cieszyńską.

Po raz ostatni Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska odwiedziła Cieszyn 19 października 2019 r., biorąc udział w uroczystości 25-lecia istnienia Książnicy Cieszyńskiej, której przekazała wówczas w imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa. Ze swej strony wielorakie zasługi Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej i Jej zaangażowanie na rzecz Książnicy Cieszyńskiej mogliśmy uhonorować tylko skromnym łacińskim listem gratulacyjnym (jego treść przytaczamy poniżej), wręczonym podczas jubileuszowych uroczystości.

Śp. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska była wielką Orędowniczką i Promotorką Książnicy Cieszyńskiej. Zawsze mogliśmy liczyć na Jej roztropne rady, wsparcie i wszechstronną pomoc. W naszej pamięć pozostanie jednak nie tylko Jej profesjonalizm, fachowa wiedza i znawstwo bibliotekarskiej teorii i praktyki, ale nade wszystko taktowne zainteresowanie i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzała cieszyńskich bibliotekarzy.

Cześć Jej pamięci!

Dyrektor i Pracownicy Książnicy Cieszyńskiej