Spotkanie autorskie z Grzegorzem Łubczykiem

W piątek 21 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Grzegorzem Łubczykiem, dziennikarzem, dyplomatą, byłym ambasadorem RP w Budapeszcie, autorem publikacji prasowych, książek i filmów poświęconych m.in. postaci Henryka Sławika – jednego z największych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, który według danych Instytutu Yad Vashem pomógł ocalić na Węgrzech ok. 5 000  polskich Żydów. Podczas spotkania przewidziana jest projekcja filmu o Henryku Sławiku Życie na krawędzi, będzie można również nabyć książkę Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów.

Henryk Sławik jako pełnomocnik emigracyjnego rządu polskiego z niezwykłą skutecznością roztaczał opiekę nad dziesiątkami tysięcy polskich uchodźców na Węgrzech. Była wśród nich także spora grupa zaolziańskich harcerzy. Za swoją działalność zapłacił najwyższa cenę a po wojnie jako przedwojenny działacz społeczny, polityczny, powstaniec śląski, został skazany na całkowite zapomnienie. Uchwalą Sejmiku Śląskiego rok 2014 obchodzony jest jako „Rok Henryka Sławika”.

Życie na krawędzi. Henryk Sławik–József Antall senior to poruszający dokument fabularyzowany z okresu wojennego uchodźstwa polskiego w Królestwie Węgier. Przypadkowe spotkanie przedstawiciela władz węgierskich – Józefa Antalla seniora (Olgierd Łukaszewicz) z jednym z ponad 120 tysięcy uchodźców – Henrykiem Sławikiem (Krzysztof Globisz) szybko przerodziło się w relacje, które wymagały od bohaterów tej filmowej opowieści balansowania na krawędzi życia i śmierci, stając się przyjaźnią na śmierć i życie. Nad filmem Fundacji DOBRE WIEŚCI dla RELIGII.TV, według scenariusza i w reżyserii Grzegorza Łubczyka, honorowy patronat objęli Prezydenci Polski i Węgier –  Bronisław Komorowski i János Áder.

 

 

Grzegorz Łubczyk – absolwent polonistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,  wieloletni korespondent polskiej prasy na Węgrzech, w latach 1997-2001 ambasador RP w Budapeszcie. Jest autorem i współautorem kilku książek m.in.:  „Na patelni Nigru” (1985), „Węgierski czyściec” (1998, „Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku” (2001),  „13 lat, 13 minut” ( z Markiem Maldisem 2006), „Henryk Slawik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów” (2008), „Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946” (wraz z żoną Krystyną 2009) Autor i współautor filmów: „Węgierskie Serce” (2012), „Anioły Karola Malczyka” (2008),   „Życie po życiu. Nr 5308” (2007), „Henryk Sławik .Polski Wallenberg” (2004), „13 lat, 13 minut” (2006) – film historyczny odnoszący się do wydarzeń 1956 w Poznaniu i Budapeszcie. Jego najnowszy film to dokument fabularyzowany „Życie na krawędzi” poświęcony Henrykowi Sławikowi i Józefowo Antallowi seniorowi (jest reżyserem i autorem scenariusza).