Spotkanie autorskie z prof. Markiem Haltofem

Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie fabularnym w latach 1944-1964

W czwartek 20 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Markiem Haltofem z Northern Michigan University w Marquette (USA), autorem wydanej w 2012 r. książki pt. Polish film and the Holocaust. Politics and memory. Tematem spotkania będzie obraz Holokaustu w polskich filmach powstałych tuż po wojnie i w okresie trwania polskiej szkoły filmowej.

Marek Haltof. Urodzony w Cieszynie filmoznawca, profesor Northern Michigan University w Marquette, USA. Ukończył studia w Polsce (Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie), Australii (Flinders University w Adelajdzie) i Kanadzie (University of Alberta w Edmonton, doktorat), gdzie wykładał na kilku uczelniach w latach dziewięćdziesiątych. W 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (Uniwersytet Jagielloński).

Profesor Haltof jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych po angielsku i polsku, a także książek dotyczących kina australijskiego: Peter Weir: When Cultures Collide (Nowy Jork, 1996), Autor i kino artystyczne: Przypadek Paula Coxa (Kraków: 2001) i Kino Australii: o ekranowej konstrukcji Australii (Gdańsk, 2005). W ostatnich latach kieruje swe zainteresowania w stronę kina polskiego. Efektem tego, oprócz Polish National Cinema (Nowy Jork: 2002, tłumaczenie polskie w 2005 roku, Kino polskie), jest The Cinema of Krzysztof Kieślowski: Variations on Destiny and Chance (Londyn: 2004) oraz współredakcja pracy zbiorowej The New Polish Cinema (Londyn: 2003). Ostatnio opublikował także Historical Dictionary of Polish Cinema (Boston: 2007) i Polish Film and the Holocaust: Politics and Memory (Nowy Jork: 2012). Ta ostatnia książka, oprócz świetnych recenzji, znalazła się na liście najlepszych książek roku amerykańskiego czasopisma Choice. Prace Marka Haltofa były tłumaczone na kilka języków. Jest on także autorem dwóch powieści – Maks jest wielki (1988) i Duo Nowak (1996) – które zostały wydane nakładem wydawnictwa Śląsk w Katowicach oraz zbioru esejów o filmach grozy – Kino lęków (1992).

 

 

Wykład prof. Marka Haltofa będzie dotyczył sposobów przedstawiania Holokaustu w polskich filmach powstałych tuż po wojnie i w okresie trwania polskiej szkoły filmowej. Przywołując filmy znane, takie jak Ostatni etap (1948) i Pasażerka (1963), oraz takie jak Świadectwo urodzenia (1961) i Naganiacz (1964), pozostające w cieniu wielkiego kanonu polskiego kina, Marek Haltof wpisuje ukazany w nich wizerunek Zagłady zarówno w kontekst artystyczny, historyczny, jak i polityczny. Będzie mówił także o sposobach łączenia i rozłączania losów żydowskich i losów polskich, o ekranowej reprezentacji postaw Polaków wobec szukających pomocy Żydów.