Spuścizna Tadeusza Regera w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Dnia 23.06.2022 r., czyli wyjątkowo w czwartek, w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, tym razem poświęcone spuściźnie Tadeusza Regera. Wykład, który poprowadzi Agnieszka Laskowska, będzie korespondował z prezentowaną równolegle wystawą pt. „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym”. Prelekcja poprzedzona zostanie kuratorskim zwiedzaniem wystawy, które odbędzie się o godz. 16.00.

Tadeusz Reger (1872-1938) – polski działacz socjalistyczny, narodowy oraz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim, mimo iż urodzony w Nowym Jorku, związany w młodości z Krakowem, połączył swoje życie z naszym regionem na niemalże pół wieku. Przypadająca w tym roku 150-ta rocznica jego urodzin stwarza doskonałą okazję do przypomnienia sylwetki człowieka, którego działania odegrały tak znaczącą rolę w powrocie Śląska Cieszyńskiego do Polski. O ruchu narodowym czy też niepodległościowym Śląska Cieszyńskiego mówi się raczej w odniesieniu do współczesnych Regerowi – Jana Michejdy czy Józefa Londzina. To jednak Tadeusz Reger, reprezentant partii socjaldemokratycznej, rozbudowawszy na Śląsku Cieszyńskim szerokie zaplecze partyjne, pociągnął za sobą całe rzesze robotników, które opowiedziały się po stronie polskości. Tadeusz Reger był postacią nietuzinkową, bezkompromisową, silną, zdecydowaną i wielowymiarową. Konsekwentnie upominał się o tutejszego robotnika na polu równouprawnienia politycznego, praw socjalnych, oświaty oraz kultury. Powszechnie niegdyś rozpoznawany, z biegiem czasu coraz bardziej zaczynał blednąć w ludzkiej pamięci. Obecnie kojarzony jest głównie z ulicą Regera. Celem zasadniczym wystawy oraz towarzyszącego jej cymelium jest przypomnienie osoby Tadeusza Regera przez pryzmat jego spuścizny.

Zgromadzona w Książnicy Biblioteka Tadeusza Regera mająca charakter prywatnej spuścizny podzielona została na bibliotekę Tadeusza Regera oraz materiały archiwalne zwane Tekami Regera. Księgozbiór liczy 7000 woluminów, które obejmują dzieła z zakresu historii prawa, socjologii, przyrody oraz silesiaca natomiast materiały archiwalne liczące ponad 5 500 tys. jednostek ewidencyjnych związane są bezpośrednio z osobą Tadeusza Regera bądź też z osobami, instytucjami lub organizacjami z którymi współpracował. Spuścizna stanowi bezcenną bazę źródłową do badania dziejów Śląska Cieszyńskiego jak i niezastąpione źródło do poznawania biografii zarówno politycznej jak i prywatnej samego Regera.

Celem prezentacji najciekawszych materiałów spuścizny z towarzyszącą jej prezentacją multimedialną, będzie przypomnienie znaczenia osoby Regera dla historii Śląska Cieszyńskiego, a jej twórca pokazany zostanie w szerokim wachlarzu ról publicznych i prywatnych.

Agnieszka Laskowska