Stan wojenny w województwie bielskim

We wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 dr Dariusz Węgrzyn ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach wygłosi multimedialną prelekcję „Stan wojenny w województwie bielskim”. Jej zwieńczeniem będzie dyskusja na temat tamtych, historycznych wydarzeń.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to instytucja, której zadaniem jest kultywowanie pamięci po tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w Katowicach 16 grudnia 1981. ŚCWiS prowadzi na co dzień muzeum poświęcone pacyfikacji kopalni „Wujek”. Jego ekspozycja została poświęcona nie tylko strajkowi w kopalni w grudniu 1981 r., ale także oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX wieku.

Dr Dariusz Węgrzyn jest głównym specjalistą ds. merytorycznych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Jest również autorem obszernego opracowania zatytułowanego „Od pierwszego strajku do »Trzeciego Szeregu«. NSZZ »Solidarność« Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego”. Mimo że książka nie aspiruje do miana monografii Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, przybliża polityczną rywalizację między „Solidarnością” w województwie bielskim a miejscowymi strukturami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Publikacja prezentuje wydarzenia burzliwe, zwłaszcza zmagania o prawa pracownicze, ale również inne działania podbeskidzkiej „Solidarności” wyrastającej na lidera lokalnej społeczności w walce o poprawę sytuacji mieszkańców regionu. Doprowadziło to na przełomie stycznia i lutego 1981 r. do największego strajku NSZZ „Solidarność” o charakterze politycznym, a efektem odniesionego zwycięstwa był szereg zmian we władzach administracyjnych i partyjnych województwa. Ponadto w wydanej w 2013 r. książce po raz pierwszy udało się zebrać dane o wszystkich internowanych i skazanych podczas stanu wojennego w województwie bielskim.

W najbliższy wtorek, 13 grudnia, dr Dariusz Węgrzyn przybliży więc zebranym w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej wydarzenia sprzed 41 lat. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób burzliwa historia zachowała się w naszej indywidualnej pamięci? Które z dramatycznych wydarzeń przetrwały w naszych wspomnieniach i co mówią dziś ci, którzy doświadczyli terroru stanu wojennego osobiście. Na ten temat będą dyskutować uczestnicy spotkania w Książnicy Cieszyńskiej.

Wcześniej, bo o godz. 16.00, w kościele św. Marii Magdaleny zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, natomiast po jej zakończeniu nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą „w hołdzie pomordowanym i prześladowanym w czasie stanu wojennego” przy ul. Szerokiej w Cieszynie.

Ulotki podziemnej „Solidarności” z okresu pomiędzy 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. Oryginały dostępne w Książnicy Cieszyńskiej pod sygnaturą RSAKC 00895.
Ulotki podziemnej „Solidarności” z okresu pomiędzy 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. Oryginały dostępne w Książnicy Cieszyńskiej pod sygnaturą RSAKC 00895.