Sto lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki „PTTS Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe »Beskid Śląski« w Republice Czeskiej. 100 lat”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 8 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00, w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej. Historię oraz dzień dzisiejszy organizacji przybliży Halina Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski”. Rozmowę poprowadzi Witold Kożdoń.

Prezentowana publikacja została wydana z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. Organizacja, której celem jest propagowanie turystyki, krajoznawstwa oraz sportu w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, świętowała swój jubileusz w marcu tego roku. Autorami książki są zaolziańscy działacze turystyczni: Halina Twardzik, Wanda Farnik, Aniela Macura, Jolanta Biernat, Halina Duda, Wiesława Branna, Beata Tyrna, Anna Franek, Jerzy Czap, Jan Zolich, Monika Macháč, Anna Piszkiewicz, Zdzisław Fierla. Okolicznościowe teksty zamieścili także prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Zbigniew Pawlik, wiceprezes Klubu Czeskich Turystów województwa morawsko-śląskiego Břetislav Boháč oraz prezes Klubu Turystycznego Wysoka nad Kisucą Anton Opial. O przyrodzie śląskich Beskidów napisał z kolei Daniel Křenek.

„Historia Towarzystwa to dzieje tworzenia polskich organizacji i budowania  wśród miejscowej ludności przynależności do narodu polskiego. Każde wydarzenie, każda wycieczka czy zawody były sposobnością do wspólnych spotkań pokoleniowych, rozmowy w języku polskim oraz wzmocnienia wspólnoty. Niezależnie od zawirowań historycznych i politycznych udawało się podtrzymywać, czy też reaktywować działalność Towarzystwa, przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu jego liderów. Dzisiaj ponad pół tysiąca członków PTTS »Beskid Śląski« organizuje najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie oraz zapewnia uczestnictwo reprezentacji Zaolzia w Światowych Igrzyskach Polonijnych. Za ich poświęcenie, wytrwałość, profesjonalizm i patriotyzm z całego serca dziękuję” – napisała w „Słowie wstępnym” do publikacji konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski” zawiązało się w 1922 r. w Orłowej. Powstanie organizacji stało się konsekwencją podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. między Polskę i Czechosłowację. Decyzja Rady Ambasadorów spowodowała, iż działające nad Olzą od 1910 r. Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” formalnie zakończyło działalność. Mieszkający w Polsce działacze „Beskidu” przystąpili w lutym 1921 r. do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, natomiast dawni członkowie PTT „Beskid” żyjący w Czechosłowacji rozpoczęli starania o utworzenie Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski”.

Walne zebranie nowej organizacji odbyło się 26 marca 1922 r. Jej prezesem został inspektor polskich szkół z Orłowej Władysław Wójcik, wielki entuzjasta turystyki i doświadczony organizator ruchu turystycznego wśród młodzieży. Działacze „Beskidu Śląskiego” zdawali sobie sprawę, że w górach zdominowanych turystycznie przez Czechów i Niemców jedyną realną szansę rozwijania polskiej turystyki dają własne obiekty. Stąd podjęto decyzję o budowie polskiego schroniska na Kozubowej. Budynek oddano do użytku 8 września 1929 r. i faktycznie stał się on centrum polskiej turystyki w czeskich Beskidach. Niestety prężną działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa. Po 1945 r. próbowano ożywić organizację, lecz ostatecznie komunistyczne władze nie wydały na to zgody. Przerwa trwała do aksamitnej rewolucji w 1989 r. i w tym okresie działalność turystyczno-sportową organizowano w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Ponownie PTTS „Beskid Śląski” w RC odrodził się w 1991 r. Obecnie towarzystwo liczy prawie 600 członków zrzeszonych w trzech sekcjach: turystycznej, kolarskiej i sportowej. „Ostatnia dekada była dla Towarzystwa okresem nadzwyczaj pracowitym. Z roku na rok organizowano coraz więcej imprez. Wprowadzono nowe rodzaje wycieczek. Sportowcy corocznie organizowali wyjazdy na igrzyska polonijne dla coraz większej liczby uczestników. Również kolarze zapełniali kalendarz imprez wspólnymi rajdami z kolarzami zza Olzy, czyli „Ondraszkami”. W ostatniej dekadzie wprowadzono też do kalendarza cały szereg imprez towarzyskich, z których ulubioną stał się bal – impreza, która udowodniła, że »Beskidziocy« nie tylko potrafią pokonać górskie szlaki i brać udział w zmaganiach sportowych, ale równie dobrze umieją wesoło się bawić – pisze, podsumowując ostatnią dekadę działalności organizacji, Halina Twardzik, prezes Towarzystwa.

Wraz z innymi działaczami „Beskidu Śląskiego” będzie ona gościem piątkowego spotkania promocyjnego w Książnicy Cieszyńskiej. Rozmowa stanie się okazją nie tylko do zaprezentowania jubileuszowej publikacji „Beskidu Śląskiego”, ale także do przedstawienia współczesnego oblicza PTTS-u, jego sukcesów oraz transgranicznych kontaktów. Goście spotkania będą mieli też okazję do kupna najnowszej publikacji popularnych „Beskidzioków”.