“Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków” – seminarium naukowe

W dniach 25-26 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie odbędzie się seminarium naukowe pt. “Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków”, organizowane przez Koło Naukowe Doktorantów Historii oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Młodzi adepci nauki, studenci i doktoranci zrzeszeni w kręgu Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierują zaproszenie do wszystkich osób zainteresowanych dziejami Polski, Czech, stosunków międzynarodowych oraz historią Ziemi Cieszyńskiej i Śląska.

Cele seminarium

Coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków między Polską a jej sąsiadami, m.in. Ukrainą, Litwą, Niemcami, co ma odzwierciedlenie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Podobne działania, w odniesieniu do naszych południowo-zachodnich sąsiadów, można zauważyć w projektach polskich instytucji rządowych i naukowych np. Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk przy Oddziale w Katowicach i Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W duchu idei współpracy międzynarodowej, jaka ma miejsce w obecnej Europie, zrodził się pomysł seminarium naukowego, które pozwoli przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę bliskosąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską a Czechami na przestrzeni wieków. Organizatorzy seminarium wyrażają nadzieję, że stanie się ono tylko przyczynkiem do przyszłej, dwustronnej konferencji naukowej przygotowanej wespół z kolegami z Uniwersytetu Karola w Pradze.

 

 Patronat

 

Program semianrium

Wtorek 25.03.2014

14.00     Inauguracja sesji naukowej

Wykłady inauguracyjne:
14.20     Wojciech Grajewski (Książnica Cieszyńska, PTH): “Od bratniej współpracy, przez nieufność i rywalizację, do zaciekłej walki”. Epizody ze stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim 1848-1920
15.05     Mariusz Wołos (UP w Krakowie, PTH): Stosunki polsko-czechosłowackie w dwudziestoleciu międzywojennym – zarys problemu

Sesja I – średniowiecze
16.40     Agnieszka Kluska: Barbara Miziura: Dobrawa – punkt porozumienia, czy chęć nawrócenia?
17.00     Michał Liana: Śląsk Cieszyński pod panowaniem Mieszka I (1290-1315)
17.20     Bartosz Wachulec: Stosunek książąt śląskich do wojny o spadek po Babenbergach
17.40     Wioletta Dudzik, Anna Maria Myrek: Polityka Jana Luksemburskiego wobec Korony Polskiej (1310-1346)
18.00     Paulina Kus: Ruch husycki w Czechach i w Polsce w XV wieku

Środa 26.03.2014

Sesja II – okres wczesnonowożytny
10.00     Karolina Szlęzak (UP w Krakowie, PTH): Czescy studenci Uniwersytetu Krakowskiego w XVI wieku
10.20     Przemysław Jędrzejewski (UP w Krakowie, PTH): Księstwo opolsko-raciborskie. Przyczółek do śląskiej polityki ostatnich Jagiellonów i polskich Wazów w XVI i XVII wieku
10.40     Jakub Nowak: Wojna 30 letnia – czeskie i polskie oczekiwania
11.00      Maciej Stoły: Rozwój reformacji na Śląsku Cieszyńskim we wczesnym okresie nowożytnym
11.20     Klaudia Skrężyna (UP w Krakowie, PTH): Handel wołami w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI-XVIII wieku

Sesja III – XIX i XX wiek
12.30     Jakub Kępka: Wizerunek Czecha w polskich memuarach w pierwszej połowie XIX stulecia
12.50     Tomasz Szygulski: Konflikt polsko-czechosłowacki w 1920 roku
13.10     Przemysław Lisowski: Polsko-czeskie plany konfederacyjne w dwudziestoleciu międzywojennym.”Międzymorze” i przyczyny upadku
13.30     Natalia Gabryś: Śląsk Cieszyński w latach 1938-1945
13.50     Kamil Stasiak: Josef František, czeski pilot w Dywizjonie 303

Sesja IV –  Miscellanea
15.50     Kacper Kulpa: Dzieje Brackiego Browaru Zamkowego w Cieszynie w latach 1846-2010
16.30     Monika Tomczyk: Magdalena Woszczek: Wzajemne postrzeganie się Polaków i Czechów w latach 1939-1945. Sympatie i antypatie
16.50     Katarzyna Odrzywołek: Żydowscy mieszkańcy Cieszyna na przestrzeni wieków. Historia, tradycja, współczesność
17.10     Adam Sasinowski: Antoni Dostal. Architekt i działacz sportowy – życie i działalność (1877-1938)
17.30     Gabriel Szuster (UP w Krakowie, PTH): Jaroslav Hašek o Polsce

17.50     Zakończenie i podsumowanie obrad