Przy Książnicy Cieszyńskiej działa Rada Programowa, powoływana przez dyrektora w uzgodnieniu z burmistrzem Cieszyna. W jej skład wchodzą reprezentanci lokalnych środowisk naukowych i kulturalnych oraz przedstawiciele polskich i czeskich bibliotek i ośrodków bibliologicznych. Do kompetencji Rady należy opiniowanie programów merytorycznych i planów rzeczowo-finansowych Książnicy Cieszyńskiej oraz ocena ich realizacji. Rada uprawniona jest ponadto do zajmowania stanowiska wobec wszystkich istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Książnicy Cieszyńskiej, opiniowania polityki kadrowej Książnicy Cieszyńskiej oraz występowania z inicjatywami w zakresie problematyki działalności Książnicy Cieszyńskiej, np. zlecania ekspertyz szczegółowych. Kadencja Rady trwa cztery lata.. W tym czasie Rada pracuje na sesjach plenarnych i w powoływanych przez siebie komisjach, zbierając się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Uchwały i opinie w sprawach będących w zakresie kompetencji Rady przyjmowane są zwykła większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.. 

Skład Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej w kolejnych kadencjach:


VIII kadencja: 2023-2027
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)
Wiceprzewodniczący: mgr Bartosz Tyrna (Cieszyn)
Członkowie: dr Lucyna Biały (Wrocław), dr Renata Czyż (Kraków), prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Warszawa), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), mgr Przemysław Major (Cieszyn), dr hab. Jan Kajfosz (Cieszyn), dr Remigiusz Lis (Katowice), Przemysław Major (Cieszyn), dr Krzysztof Nierzwicki (Toruń), Jan Potysz (Cieszyn), dr hab. Jacek Puchalski (Warszawa), dr Józef Szymeczek (Czeski Cieszyn)

VII kadencja: 2018-2022
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)
Wiceprzewodnicząca: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa)
mgr Bartosz Tyrna (Cieszyn)
Członkowie: Czesław Banot (Cieszyn) +, dr Lucyna Biały (Wrocław), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), mgr Przemysław Major (Cieszyn), dr hab. Artur Jazdon (Poznań), dr hab. Jan Kajfosz (Cieszyn), mgr Remigiusz Lis (Katowice), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn) +, mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Warszawa) +, dr hab. Jacek Puchalski (Warszawa), dr Józef Szymeczek (Czeski Cieszyn), prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Warszawa)

VI kadencja: 2014-2018
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)
Wiceprzewodnicząca: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa)
Członkowie: adi. dr Marzena Ciechańska (Warszawa), dr hab. Wacław Gojniczek (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), mgr Piotr Gruchel (Cieszyn), dr hab. Artur Jazdon (Poznań), dr hab. Jan Kajfosz (Cieszyn), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Warszawa), dr hab. Jacek Puchalski (Warszawa), dr Aleksander Radwański (Wrocław), prof. dr hab. Janusz Spyra (Częstochowa), PhDr. Richard Šipek (Praga), mgr Bartosz Tyrna (Cieszyn)

V kadencja: 2012-2013
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)
Wiceprzewodnicząca: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa)
Członkowie: adi. dr Marzena Ciechańska (Warszawa), dr Wacław Gojniczek (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), mgr Piotr Gruchel (Cieszyn), dr hab. Jan Kajfosz (Cieszyn), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Warszawa), dr hab. Jacek Puchalski (Warszawa), dr Aleksander Radwański (Wrocław), dr hab. Janusz Spyra (Cieszyn), PhDr. Richard Šipek (Praga), prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń

IV kadencja: 2006-2011
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)
Wiceprzewodnicząca: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa)
Członkowie: PhDr. Anežka Bad’urová (Praga), dr Wacław Gojniczek (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), mgr Piotr Gruchel (Cieszyn), dr Henryk Hollender (Warszawa), prof. dr hab.Danuta Hombek (Kielce), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Cieszyn), mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Warszawa), dr Aleksander Radwański (Wrocław), mgr Roman Sękowski (Opole), dr hab. Janusz Spyra (Cieszyn), prof. dr hab. Janusz Tondel (Toruń)

III kadencja: 2002-2005
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Pirożyński (Kraków)
Wiceprzewodniczący: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa), mgr Leon Miękina (Cieszyn)
Członkowie: PhDr. Anežka Bad’urová (Praga), dr Wacław Gojniczek (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), dr Henryk Hollender (Warszawa), prof. dr hab. Daniel Kadłubiec (Cieszyn), mgr Łukasz Konarzewski (Cieszyn), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), dr hab. Andrzej Mężyński (Warszawa), prof. dr hab. Idzi Panic (Cieszyn), dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków), prof. dr hab. Jan Pirożyński (Kraków), prof. dr hab. Halina Rusek (Cieszyn), mgr Roman Sękowski (Opole), prof. dr hab. Irena Socha (Katowice), dr Janusz Spyra (Cieszyn),

II kadencja: 1998-2001
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Pirożyński (Kraków)
Wiceprzewodniczący: mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa), mgr Leon Miękina (Cieszyn)
Członkowie: PhDr. Anežka Bad’urová (Praga), mgr Lilia Cichy (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), dr Henryk Hollender (Warszawa), mgr Łukasz Konarzewski (Cieszyn), prof. dr hab. Alojzy Kopoczek (Cieszyn), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), doc. dr hab. Andrzej Mężyński (Warszawa), mgr Bogdan Paprot (Bielsko-Biała), prof. dr hab. Idzi Panic (Cieszyn), mgr Roman Sękowski (Opole), prof. dr hab. Irena Socha (Katowice), mgr Alina Szela-Kajstura (Cieszyn), dr Marian Zwiercan (Kraków)

I kadencja: 1994-1997
Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Bieńkowska (Warszawa)
Wiceprzewodniczący: dr Ryszard Gładkiewicz (Wrocław), mgr Leon Miękina (Cieszyn), prof. dr hab. Idzi Panic (Cieszyn)
Członkowie: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa), mgr Lilia Cichy (Cieszyn), mgr Ewa Gołębiowska (Cieszyn), dr Henryk Hollender (Warszawa), mgr Łukasz Konarzewski (Cieszyn), mgr Hanna Łaskarzewska (Warszawa), mgr Mariusz Makowski (Cieszyn), mgr Bogdan Paprot (Bielsko-Biała), mgr inż. Wojciech Riess (Cieszyn), mgr Roman Sękowski (Opole), mgr Alina Szela-Kajstura (Cieszyn), prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka (Cieszyn), dr Marian Zwiercan (Kraków)