Świat zaproszeń w świetle archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Tematem przewodnim kolejnej odsłony cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” będą zaproszenia przechowywane w archiwaliach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prelekcję w piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 17.00 wygłosi Aleksandra Golik-Prus.

 

 

Trwająca obecnie w Książnicy Cieszyńskiej realizacja drugiego etapu projektu digitalizacyjnego pt. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury stała się bodźcem do zorganizowania w cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” serii spotkań poświęconych szczególnie interesującym obiektom z kolekcji APTL. Tym razem publiczności zaprezentowane zostaną różnorodne formy zaproszeń.

Powiadomienie kogoś w pisemnej formie o jakimś zdarzeniu i zaproponowanie mu wzięcia w nim udziału to znane wszystkim zaproszenie. Zaproszenie może mieć charakter formalny, kiedy odnosi się do wydarzeń społecznych typu: odczyty, sympozja, wystawy, wernisaże, przedstawienia, premiery filmowe, czy teatralne, dotyczące zaś wydarzeń z życia szeroko pojętej rodziny takich, jak: chrzciny, komunia, konfirmacja, ślub, urodziny, imieniny, czy jubileusz ma charakter osobisty. Ta krótka forma wypowiedzi rządzi się swoimi prawami. Należy w nim określić: nadawcę, adresata, rodzaj, miejsce, datę, oraz godzinę wydarzenia. Rzeczywistość natomiast, otwierającą się przed oczami odbiorcy w trakcie wędrówki po świecie zaproszeń, charakteryzuje niezwykłe bogactwo szczegółów właściwe dla literatury okolicznościowej i często nigdzie poza nią niedostępne, przez co staje się ona niezastąpionym źródłem dla badaczy epoki.