Trówła pełna książek po raz osiemnasty

21 i 22 września 2018 r. odbędzie się kolejna, XVIII. edycja „Skarbów z cieszyńskiej trówły”, w której programie tradycyjnie już znaleźć można ofertę Książnicy Cieszyńskiej. Tym razem biblioteka przygotowała dwie atrakcje – warsztaty typograficzne oraz zwiedzanie z przewodnikiem „Szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”.

W piątek, 21 września 2018 r. odbędą się warsztaty typograficzne pt. „Era Gutenberga”. W  trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję prześledzić proces powstawania książki od samodzielnego układania tekstów z pojedynczych czcionek i odbijania ich na papierze w prasie drukarskiej wzorowanej na Gutenbergowskiej, aż po wykonanie ilustracji. Będą też mogli odcisnąć pieczęć lakową i suchą na ozdobnym dyplomie. Dodatkowo uzyskają możliwość zakupu ozdobnych papierów i ekskluzywnych papeterii wyprodukowanych przez współorganizatora pokazów, firmę Kalander. Warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych są bezpłatne i odbędą się w sali konferencyjnej o godzinie 815, 915, 1015, 1115, 1215. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsc pod numerem telefonu +33 85 13 847, w godz. 7.15- 15.00. Organizatorzy proszą, aby dzieci zabrały ze sobą foliową koszulkę formatu A4.

Warsztaty typograficzne

W sobotę 22 września 2018 r. Książnica Cieszyńska wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem „Szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”. Szlak powstał w ramach realizowanego w latach 2007-2010 projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” i obejmuje pięć cieszyńskich placówek archiwalnych i bibliotecznych.  Sprawują one opiekę nad gromadzonymi w Cieszynie od średniowiecza archiwaliami, rękopisami i drukami powstałymi w regionie oraz piśmiennictwem, które przez stulecia docierało na Śląsk Cieszyński z terenu całej Europy, inspirując jego rozwój i kształtując jego specyfikę. Zwiedzanie „Szlaku cieszyńskich bibliotek zabytkowych” rozpocznie się o godz. 10.00 w kościele Jezusowym od Muzeum Protestantyzmu i jego stałej ekspozycji przedstawiającej dzieje luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Następnym punktem programu będzie wizyta w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie zaprezentowana zostanie biblioteka cieszyńskiego przedsiębiorcy i kolekcjonera Brunona Konczakowskiego, zawierająca wiele cennych inkunabułów i starych druków. Kolejnym przystankiem na trasie szlaku będzie Książnica Cieszyńska, w której prócz zapoznania się z historią, zbiorami i działalnością placówki oraz jej siedzibą, goście zyskają możliwość przyjrzenia się z bliska kilku rzadko pokazywanym cymeliom. Na koniec uczestnicy spaceru odwiedzą Cieszyński Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie zaprezentowane zostaną średniowieczne dokumenty pergaminowe dotyczące Księstwa Cieszyńskiego wytworzone przez kancelarię książąt cieszyńskich od 1388 r., z dobrze zachowanymi pieczęciami woskowymi i lakowymi, a także księgi miejskie Cieszyna, mapy i fotografie archiwalne.

Zbiórka przy głównym wejściu do kościoła Jezusowego przy placu Kościelnym o godz. 10.00. Dodatkowe informacje na temat zwiedzania uzyskać można pod nr telefonu +33 85 13 844.  Liczba uczestników zwiedzania jest ograniczona względami technicznymi, toteż grupy zorganizowane (wycieczki, klasy szkolne itd.) zainteresowane zwiedzeniem szlaku proszone są o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zwiedzania.

Kościół Jezusowy i Muzeum Protestantyzmu

Muzeum Śląska Cieszyńskiego i księgozbiór Brunona Konczakowskeigo

Książnica Cieszyńska i zabytkowa biblioteka Leopolda Jana Szersznika
Archiwum Państwowe w Katowicach. Oddział w Cieszynie i jeden z przechowywanych w nim dokumentów pergaminowych