W poszukiwaniu źródeł Nilu. Najciekawsze opisy podróży i badań Teodora Koczego

Teodor Koczy (1813-1866)

W czasie swoich podróży i wypraw zebrał ok. 600 tys. okazów roślin oraz kilkadziesiąt tysięcy okazów zoologicznych i mineralogicznych. W połowie XIX w. należał do najbardziej znanych i cenionych badaczy. Zbierał rośliny w górach Europy oraz na nieznanych wcześniej systematykom obszarach Bliskiego Wschodu. Urodzony w Ustroniu przyrodnik podróżował również w poszukiwaniu źródeł Nilu oraz wspinał się na wysokie góry. W sierpniu 1843 r. Teodor Koczy, bo o nim mowa, wszedł jako pierwszy Europejczyk na wierzchołek położonego na północ od Teheranu w górach Elbrus wulkanicznego szczytu Demawend. W ciągu swojego życia Koczy opublikował szereg prac naukowych, zaś jego zbiory botaniczne znajdują w wielu europejskich muzeach. W szerszej świadomości Teodor Koczy pozostaje jednak postacią nieznaną, m.in. z powodu braku polskojęzycznych wydań jego dzieł.

Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, które odbędzie się w piątek, 29 lipca 2016 o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, zaprezentowane zostaną przechowywane w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej publikacje autorstwa Teodora Koczego oraz materiały archiwalne dotyczące tej postaci, w tym koresondencja w języku arabskim, dokumenty podróżne oraz fragmenty zielnika. Postać Teodora Koczego, okoliczności jego podróży oraz dokonania przybliży Krzysztof Kleczek