Wakacyjne zajęcia w Książnicy Cieszyńskiej

W czasie zbliżających się letnich wakacji Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś uczniów szkół podstawowych, do udziału w zajęciach i warsztatach poświęconych dziejom książki i regionu. Zajęcia, ilustrowane minipokazami interesujących rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz nauką praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, odbywać się będą w każdy poniedziałek, poczynając od 6 lipca aż do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny (z wyjątkiem warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków). Program zajęć w Książnicy Cieszyńskiej stanowi część wakacyjnej oferty przygotowanej przez instytucje miejskie Cieszyna, z której szczegółami zapoznać się można pod adresem: http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=3262

Spotkania dla zorganizowanych grup będą się rozpoczynać o godz. 9.00 oraz 11.00. Pomiędzy spotkaniami wyznaczona jest przerwa przeznaczona na zdezynfekowanie pomieszczenia. Jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób (z wyjątkiem warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków, w których udział wziąć może nie więcej niż 12 osób). W przypadku zwiększonego zainteresowania określonymi zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie. Koordynacją całości zajęć, ewentualnymi modyfikacjami ich harmonogramu lub przyjmowaniem zamówień na dodatkowe zajęcia zajmuje się dr Aleksandra Golik-Prus, z którą kontaktować można się pod nr. tel. +33 851 38 43 (w godz. 10.00-15.00). Opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu udziału w zajęciach. Ich zgłoszenia przyjmowane są  bądź pod ww. nr. tel. +33 851 38 43 lub bezpośrednio u prowadzących zajęcia pod numerami telefonów wskazanymi w zamieszczonym niżej programie.

Książnica nie zapomina również o indywidualnych odbiorcach, których zaprasza w każdy poniedziałek o godz. 13.00. Oferta dotycząca tematyki otwartych spotkań została również ujęta w poniższym harmonogramie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Gotowość udziału w zajęciach należy zaanonsować telefonicznie, dzwoniąc do prowadzącego dane spotkanie najpóźniej w piątek poprzedzający termin tegoż spotkania. W zajęciach może brać udział nie więcej niż 12 osób jednocześnie.

*

Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących w Książnicy Cieszyńskiej procedur bezpieczeństwa sanitarnego, a mianowicie:

ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

oraz

ZARZĄDZENIE NR 09/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 podczas zajęć dla dzieci w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

W szczególności należy pamiętać o wypełnieniu, podpisaniu i dostarczeniu do Książnicy Cieszyńskiej oświadczeń, zgodnych z formularzami przeznaczonymi dla opiekunów grup oraz opiekunów indywidualnych uczestników zajęć, o których to oświadczeniach mowa w ww. Zarządzeniu Nr 09/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zapoznanie się z treścią powyższych Zarządzeń oraz ściśle stosowanie się do zawartych w nich uregulowań warunkuje możliwość skorzystania z oferty Książnicy Cieszyńskiej

 

PROGRAM ZAJĘĆ

6 LIPCA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Książka w starożytności. Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej

Jakich materiałów pisarskich używali starożytni Rzymianie i Grecy czy mieszkańcy Mezopotamii? W jaki sposób wpływały one na rodzaj pisma i formy książki, którymi się posługiwali? Co to jest ostrakon i co łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką, tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki w starożytności będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję podjąć próbę pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce, a następnie samodzielnie wykonać glinianą tabliczkę i zapisać ją pismem klinowym. Na zakończenie lekcji będzie możliwość odczytania wyrazów zaszyfrowanych hieroglifami lub pismem klinowym.

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Ekologiczne przyciski – wykonanie z materiałów typu: kamienie, kawałki drewna, buteleczki, piasek etc. prezentu dla rodziny czy przyjaciół.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Pierwsze kroki do biblioteki – jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – zajęcia w przystępny sposób przybliżające wiedzę o korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych (nie tylko Książnicy Cieszyńskiej) i pozwalające zyskać umiejętność posługiwania się bibliografiami, katalogami, komputerowymi bazami danych, zasobami cyfrowymi itd. Uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do wyszukiwania różnego rodzaju wiadomości, w tym i tych wydawałoby się trudno dostępnych.

(prowadzenie Halina Morawiec, tel. +33 851 38 41)

13 LIPCA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych plam na dawnych mapach (zajęcia na reprodukcjach, puzzle…, gra „państwa miasta”)

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Regionalne wyklejanki – wykonanie zakładki, jednorazowej podkładki lub serwetki z papieru kolorowego lub kolorowych gazet w kształcie np. gwiazdki cieszyńskiej czy czosnku niedźwiedziego.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Biblioteka jednocześnie naukowa, zabytkowa oraz publiczna – czym jest Książnica Cieszyńska?

Czym jest Książnica Cieszyńska? Jakie są jej dotychczasowe dzieje, a jakie plany na przyszłość? Czym na co dzień zajmują się jej pracownicy? Jakie inicjatywy badawcze podjęła nasza biblioteka oraz jakie projekty zrealizowała? Jak wygląda praca w zabytkowej, a jednocześnie w pełni nowoczesnej bibliotece naukowej? W trakcie prelekcji połączonej ze zwiedzaniem biblioteki będą mogli Państwo dowiedzieć się szeregu podstawowych informacji na temat historii, zadań oraz funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej, co umożliwi poznanie wyjątkowej specyfiki tego miejsca oraz pełnego spektrum naszej oferty i działalności. Prelekcja + zwiedzanie, hall i antresola wokół biblioteki Szersznika

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42)

20 LIPCA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków – warsztaty wykonywania barwnych wzorów marmurkowych na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzystywany jest w introligatorstwie od wieków, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie w XIX i na początku XX w. Uczestnicy warsztatów samodzielnie skomponują wzór używając farb akrylowych i przeniosą go na papierowe podłoże. Kilka słów o historycznych aspektach marblingu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące samego ich wykonania. Warsztaty w grupach do 10-12 osób, potrwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały oraz fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.

(prowadzenie Dorota Majowska, tel. +33 851 38 47)

Koszt (dla całej grupy): 200 zł.

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Poznajemy swoje zwierzątka domowe – narysowanie lub namalowanie swojego psa, kota, myszki, żółwia i opowiedzenie innym wybranej historyjki z jego życia.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, ewentualnie propozycja przyniesienia ze sobą materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Imponująca biblioteka epoki oświecenia – dzieło życia ks. Leopolda Jana Szersznika

Kim był założyciel najstarszej biblioteki publicznej w Cieszynie? Jakie były koleje życia tego wybitnego uczonego i bibliofila doby oświecenia? Skąd brała się jego miłość do książek i kolekcjonerska pasja, która zaowocowała skompletowaniem bezcennego księgozbioru stanowiącego po dziś dzień perłę wśród ocalałych XVIII-wiecznych bibliotek na świecie, a także najbardziej unikatowy z księgozbiorów historycznych Książnicy Cieszyńskiej? W trakcie prelekcji przybliżona zostanie zarówno biografia najwybitniejszego cieszyńskiego naukowca oraz pionierskiego fundatora jednej z najstarszych bibliotek publicznych w Europie, jak również omówiony zostanie jego światopogląd odzwierciedlony na kartach publikacji naukowych i zachowanych dokumentów. Podczas zajęć przedstawiona zostanie również charakterystyka księgozbioru zgromadzonego przez L. J. Szersznika wraz z prezentacją najcenniejszych cymeliów pochodzących z jego biblioteki. Wykład + zwiedzanie biblioteki Szersznika (z perspektywy antresoli) + prezentacja multimedialna.

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42)

27 LIPCA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych plam na dawnych mapach (zajęcia na reprodukcjach, puzzle…, gra „państwa miasta”)

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Ekologiczne przyciski – wykonanie z materiałów typu: kamienie, kawałki drewna, buteleczki, piasek etc. prezentu dla rodziny czy przyjaciół.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Najcenniejsze rara avis ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

Jakie bogactwo skrywają zbiory Książnicy Cieszyńskiej? Które spośród tysięcy zachowanych białych kruków są najstarsze, najrzadsze, najcenniejsze i dlaczego? Odpowiedź na te pytania będą mogli Państwo uzyskać w trakcie zajęć poświęconych prezentacji najcenniejszych zabytków piśmiennictwa pochodzących z księgozbiorów historycznych Książnicy Cieszyńskiej. Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z panoramą najrzadszych i najwartościowszych starych druków oraz rękopisów znajdujących się w bogatych zbiorach biblioteki.

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42)

3 SIERPNIA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Znam moje miasto – herb Cieszyna – wykonanie własnej propozycji herbu miasta (farby, kredki, plastelina, szablony).

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków – warsztaty wykonywania barwnych wzorów marmurkowych na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzystywany jest w introligatorstwie od wieków, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie w XIX i na początku XX w. Uczestnicy warsztatów samodzielnie skomponują wzór używając farb akrylowych i przeniosą go na papierowe podłoże. Kilka słów o historycznych aspektach marblingu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące samego ich wykonania. Warsztaty w grupach do 10-12 osób, trwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały oraz fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.

(prowadzenie: Dorota Majowska tel +33 851 38 47)

Koszt (dla całej grupy): 200 zł.

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Zbiory biblioteczne Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Czym jest digitalizacja i jak wygląda w praktyce? Jakie są najważniejsze biblioteki i archiwa cyfrowe w Polsce i na świecie? Jakie są najciekawsze zdigitalizowane kolekcje i obiekty w cyfrowych zbiorach Książnicy Cieszyńskiej? Jak praktycznie korzystać z bibliotek cyfrowych na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (kolekcja Książnicy Cieszyńskiej)? Wykład + prezentacja multimedialna.

(prowadzenie Rafał Cholewa, tel. +33 851 38 42)

10 SIERPNIA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Książka w starożytności. Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej

Jakich materiałów pisarskich używali starożytni Rzymianie i Grecy czy mieszkańcy Mezopotamii? W jaki sposób wpływały one na rodzaj pisma i formy książki, którymi się posługiwali? Co to jest ostrakon i co łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką, tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki w starożytności będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję spróbować pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce, a następnie samodzielnie wykonać glinianą tabliczkę i zapisać ją pismem klinowym. Na zakończenie lekcji będzie możliwość odczytania wyrazów zaszyfrowanych hieroglifami lub pismem klinowym.

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Kim jestem – historia rodzinna – sporządzenie drzewa genealogicznego/wywodu przodków w oparciu o przygotowane szablony. Uczestnicy przekonają się, że każdy może zajmować się historią i odkryć niezbadane do tej pory dzieje własnej rodziny.

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. 33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Jak wyglądał Cieszyn w średniowieczu? Ciekawostki związane ze średniowiecznym Cieszynem. Jak wyglądał cieszyński zamek? (i co stało na Wzgórzu Zamkowym przed nim?) Jak przebiegały mury miejskie? Gdzie chowano zmarłych? Co zostało w Cieszynie po tamtych czasach?)

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42)

17 SIERPNIA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Książka w starożytności. Od papirusowego zwoju do papirusowego kodeksu

Jak nazywał się najstarszy materiał pisarski, którym posługiwali się mieszkańcy starożytnego Egiptu? Jak powstawały wykonywane z niego książki i dlaczego zwijano je w zwoje? Dlaczego najstarsze pismo egipskie nazywamy hieroglifami? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki w starożytnym Egipcie będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję zabawić się w starożytnego pisarza i samodzielnie wykonać zwój papirusowy, a następnie zapisać go hieroglifami i ozdobić egipskimi motywami dekoracyjnymi. Miłośnicy rozwiązywania zagadek będą mieli też okazję spróbować swych sił w odczytywaniu najstarszego pisma egipskiego.

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Regionalne wyklejanki – wykonanie zakładki, jednorazowej podkładki lub serwetki z papieru kolorowego lub kolorowych gazet w kształcie np. gwiazdki cieszyńskiej czy czosnku niedźwiedziego.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, ewentualnie propozycja przyniesienia ze sobą materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Najkrótsza historia Śląska Cieszyńskiego – uczestnicy zajęć poznają podstawowe informacje na temat historii Śląska Cieszyńskiego od czasów najdawniejszych, przez rządy Piastów i Habsburgów, aż do XX w. i podział regionu, a także najwybitniejsze postacie związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Zajęcia zostaną zilustrowane materiałem ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42)

24 SIERPNIA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Książka w starożytności. Od papirusowego zwoju do papirusowego kodeksu

Jak nazywał się najstarszy materiał pisarski, którym posługiwali się mieszkańcy starożytnego Egiptu? Jak powstawały wykonywane z niego książki i dlaczego zwijano je w zwoje? Dlaczego najstarsze pismo egipskie nazywamy hieroglifami? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki w starożytnym Egipcie będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję zabawić się w starożytnego pisarza i samodzielnie wykonać zwój papirusowy, a następnie zapisać go hieroglifami i ozdobić egipskimi motywami dekoracyjnymi. Miłośnicy rozwiązywania zagadek będą mieli też okazję spróbować swych sił w odczytywaniu najstarszego pisma egipskiego.

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44)

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Poznajemy swoje zwierzątka domowe – narysowanie lub namalowanie swojego psa, kota, myszki, żółwia i opowiedzenie innym wybranej historyjki z jego życia.

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów zebranych w domu lub na spacerze).

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Regionalna prasa jako źródło wiedzy o przeszłości – uczestnicy zajęć poznają ogólną historię prasy na Śląsku Cieszyńskim, będą mogli porównać kilka tytułów historycznych ze współczesnymi gazetami oraz spróbować znaleźć w nich informacje o swoich przodkach. Zajęcia zostaną zilustrowane materiałem ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

POSTULOWANE JEST POSIADANIE WŁASNEGO LAPTOPA

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42)

31 SIERPNIA 2020

Godz. 9.00
Zajęcia grupowe

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków – warsztaty wykonywania barwnych wzorów marmurkowych na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzystywany jest w introligatorstwie od wieków, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie w XIX i na początku XX w. Uczestnicy warsztatów samodzielnie skomponują wzór używając farb akrylowych i przeniosą go na papierowe podłoże. Kilka słów o historycznych aspektach marblingu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące samego ich wykonania. Warsztaty w grupach do 10-12 osób, trwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały oraz fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.

(prowadzenie: Dorota Majowska tel. +33 851 38 47)

Koszt (dla całej grupy): 200 zł.

Godz. 11.00
Zajęcia grupowe

Godz. 11.00

Znam moje miasto – herb Cieszyna – wykonanie własnej propozycji herbu miasta (farby, kredki, plastelina, szablony).

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43)

Godz. 13.00
Zajęcia indywidualne

Tajniki pracy konserwatora – uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces konserwacji książek i rękopisów oraz jakie tajemnice kryją w sobie stare oprawy ksiąg.

(prowadzenie: Łucja Brzeżycka, tel. +33 851 38 47)