“Wierność Bogu i cesarzowi…”. W 300 lat od wydania najstarszej polskiej książki cieszyńskiej

Muthmann, Jan: Wierność Bogu i cesarzowi, czasu powietrza morowego należąca.
– Drukował w Brzegu : Gottfried Tramp, 1716 – karta tytułowa najstarszej, znanej polskiej książki cieszyńskiej

W piątek 18 marca 2016 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się XIX prezentacja z cyklu “Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Stworzy ona okazję do bliższego zapoznania się z sylwetką Jana Muthmanna, pierwszego cieszyńskiego pastora i budowniczego kościoła Jezusowego, który oprócz katechizacji zabiegał też o opanowanie przez swoich parafian umiejętności czytania i dostarczał im nabożnych lektur, także w języku polskim. Wśród nich była napisana przez niego i opublikowana w Brzegu w 1716 roku „Wierność Bogu i cesarzowi, czasu powietrza morowego należąca”. Ten popularny podręcznik medyczny, połączony z modlitewnikiem i śpiewnikiem polskim, należący dziś w Polsce do rzadkości, jest najstarszą znaną polską książką napisaną w Cieszynie, a jej autor uznawany za prekursora polskiego piśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim.

Spotkanie poświęcone dziejom i zawartości tej niezwykle cennej dla cieszyńskich Ślązaków książeczki w trzechsetną rocznicę jej wydania uświetni występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Piotra Sikory. W programie znajdzie się między innymi, wymieniona w niniejszym dziele jedna z najstarszych polskich pieśni autorstwa Jana Kochanowskiego „Kto się w opiekę”.