Wójt małego Kuwejtu

Bohaterem następnego spotkania z cyklu “Zaolzie teraz” będzie Andrzej Feber, wójt Stonawy, w latach 2000-2006 członek Senatu Republiki Czeskiej. Spotkanie, zatytułowane “Wójt małego Kuwejtu”, moderować będzie red. Otylia Toboła, zaolziańska dziennikarka i publicystka, wieloletnia kierownik Redakcji Polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie. Odbędzie się ono w piątek 21 września 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

 

ANDRZEJ FEBER

Urodził się w Stonawie, gdzie jego przodkowie mieszkali od pokoleń. Ukończył dwie wyższe uczelnie – kolejarską w Żylinie i górniczą w Ostrawie. Do 1990 roku pracował na kopalnii Armia Czechosłowacka w Karwinie, nie widząc w byłym ustroju możliwości wykorzystania talentu polityka i samorządowca. W 1989 r. włączył się w ruch odnowy państwa. Został wybrany wójtem Stonawy; ten sukces powtórzył później jeszcze pięciokrotnie.  Stonawę, która miała być wymazana z mapy, a jej resztki przyłączone do Karwiny i Olbrachcic, uratował i przemienił we wzorcowe miejsce do życia.

Jego dążeniem jest przyznanie mieszkańcom całego górniczego regionu Karwiny tych samych przywilejów, które przysługują mieszkańcom „jego“ wioski. Są to m.in. coroczne sponsorowane pobyty lecznicze nad morzem dla wszystkich dzieci z przemysłowych regionów, krótkie terminy oczekiwania na miejsce w domu z opieką społeczną, dostępność nowoczesnych ośrodków zdrowia, stadionów, boisk sportowych, nowocześnie wyposażonych szkół, bogate życie kulturalne i społeczne itp. Założył pierwszą w regionie telewizję lokalną, do dziś emitującą także programy w języku polskim. Jest członkiem Kółka Łowieckiego, Klubu Umundurowanych Górników oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W latach 2000 – 2006 był senatorem czeskiego Parlamentu.

Otylia Toboła

 

Andrzej Feber to człowiek mądry, bezkonfliktowy, o ujmującej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy ogólne i fachowej, ale też twardy negocjator w sprawach poprawy środowiska życia w górniczym regionie Karwiny. Uważa, że czynne kopalnie węgla powinny być dla mieszkańców regionu dobrodziejstwem, nie przekleństwem. Pierwszy i jedyny po zmianach ustroju wójt Stonawy, jednej z najbogatszych wiosek w województwie, były senator Parlamentu RC. Polityk i samorządowiec, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Rodzinną wioskę uratował przed likwidacją i doprowadził do trzeciego miejsca w finale konkursu „Wioska Roku 2000“ w Republice Czeskiej. W Stonawie wprowadził dwujęzyczne napisy, nie czekając na zapisy ustawowe czeskiego Parlamentu.

(Bogusław Chwajol)

 

 

Dotychczas w ramach cyklu “Zaolzie teraz” odbyły się następujace spotkania:
“Komu się kłaniać, mamo?” – spotkanie z Anielą Kupiec

“Jak najdalej od polityki” – spotkanie z ks. seniorem Bogusławem Kokotkiem
“Na zaolziańskiej scenie” – spotkanie z Januszem Klimszą
“Nie lubię słowa Zaolzie” – spotkanie z Mariuszem Wałachem
“Tożsamośc ubogacona różnorodnością” – spotkanie z ks. dr. Walerianem Bugelem
Lekarz, polityk, biznesmen” – spotkanie z Ass. Prof. Mudr. Stanisławem Czudkiem, CSc
“Między ziemią a niebem” – spotkanie z Andrzejem Bizoniem
“Fajnie być sobą” – spotkanie z Ewą Farną