Wydarzenia

Śp. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021)

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, członka Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej (od 2006), emerytowanej wicedyrektor Biblioteki Narodowej (1993-2005), przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 2017), członka Krajowej Rady Bibliotecznej (od 2019). Od 1972 r., kiedy to Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska związała się z Biblioteką Narodową w Warszawie, aktywnie działała...

Ogłoszenie o zamknięciu Książnicy Cieszyńskiej

  OGŁOSZENIE   W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym, począwszy do dnia 20 marca 2021 r. aż do odwołania Czytelnie Książnicy Cieszyńskiej a także jej Galeria zostają zamknięte. Całkowicie zawieszona zostaje oferta Książnicy Cieszyńskiej dotycząca organizacji lekcji bibliotecznych, a także wszelkich imprez z udziałem publiczności. * Na czas zamknięcia swojej...

Pogotowie biblioteczne

Nic nie może zrekompensować nam utraty możliwości samodzielnego wertowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Nikt nie może wyręczyć nas w prowadzeniu systematycznych i pogłębionych kwerend. Sami wszak najlepiej wiemy, jakie informacje mogą okazać się dla nas  przydatne i jakim tropem należy podążyć, aby  je odszukać. Niestety, odwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej i wizyty...

Ogłoszenie o warunkach dostępu
do Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie: ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej...

„Orbis animalium – Świat zwierząt” – nowa wystawa Książnicy Cieszyńskiej

Zgodnie z ubiegłorocznymi jeszcze zapowiedziami w piątek 29 stycznia 2021 r. Książnica Cieszyńska uruchomiła w swojej Galerii wystawę zatytułowaną „Orbis animalium – Świat zwierząt”, której autorami są dr Aleksandra Golik-Prus oraz Krzysztof Kleczek. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z liberalizacją obowiązujących dotąd ograniczeń sanitarnych i jakkolwiek nie możemy zorganizować...

Nie tylko dla Nauczycieli i Uczniów…

  Żałując, że podczas tegorocznych ferii zimowych nie możemy zaprosić dzieci i młodzieży do Książnicy Cieszyńskiej i pozostaje nam tylko wspominać, jak w latach ubiegłych interesująco spędzaliśmy z naszymi Gośćmi "Ferie wśród starych książek", wszystkich Państwa zachęcamy do korzystania z internetowych serwisów Książnicy Cieszyńskiej, oferujących nie tylko elektroniczne narzędzia kwerend,...

Wykład VI: Kartezjusz – racjonalizm i narodziny nowoczesności

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z problematyką omawianą podczas szóstego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był dyskusji nad podstawami systemu filozoficznego „ojca nowożytnej filozofii” – Kartezjusza. Z chwilą, gdy René Descartes przesłał najwybitniejszym uczonym ówczesnej Europy rękopis swego głównego dzieła zatytułowanego Medytacje o pierwszej...

Ogłoszenie o otwarciu Książnicy Cieszyńskiej

  Jakkolwiek Książnica Cieszyńska, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nadal zachęca swoich Użytkowników do korzystania przede wszystkim z dostępnych online zasobów biblioteki, obejmujących zarówno cyfrowe kopie zbiorów, bazy danych, jak i rozbudowane serwisy internetowe, z dniem 1 grudnia 2020 r. ponownie otwiera czytelnię oraz galerię. Korzystanie z usług Książnicy Cieszyńskiej...

Wirtualna wystawa “Literatura polska na Zaolziu 1920-2020”

  W stulecie podziału Śląska Cieszyńskiego Książnica Cieszyńska przygotowała wystawę wirtualną prezentującą dzieje literatury polskiej na Zaolziu, aby przez jej pryzmat przedstawić historię i kulturę zaolziańskich Polaków. Wystawa, upowszechniająca wiedzę na temat społeczności polskiej na Zaolziu i jej literackiego dorobku, zrealizowana została we współpracy z tamtejszymi historykami i instytucjami kultury....

Prezentacja nowego tomu serii “Bibliotheca Tessinensis”

W środę 7 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się prezentacja nowego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” zawierającego edycję pochodzących z lat 1920-1938 dokumentów Slezské matice osvěty lidové. W prezentacji długo wyczekiwanego wydawnictwa uczestniczyć będzie jego autor dr Grzegorz Gąsior. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli...