Wydarzenia

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie: poezja i dobroć… i nic…” – w dwustulecie urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821-1883)

Cyprian Kamil Norwid urodził się w 24 września 1821 r. w miejscowości Laskowo-Głuchy na Mazowszu. Jego rodzice: Jan Norwid i Ludwika z domu Zdzieborska wywodzili się z rodzin szlacheckich. Wcześnie osierocony przez rodziców młodość spędził w Warszawie, gdzie uczęszczał do gimnazjum, a następnie podjął naukę w prywatnej szkole malarskiej. Jego...

Wystawa „Uratować dla nauki i od zapomnienia…” 120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Przechowywany w Książnicy Cieszyńskiej księgozbiór i zespół archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) należy – obok zbiorów Leopolda Jana Szersznika, Czytelni Ludowej czy spuścizny po Tadeuszu Regerze – do najcenniejszej części zasobu biblioteki. Z okazji 120 rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, a zarazem w związku z realizacją projektu „Archiwalia...

„Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938”

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki dr. Grzegorza Gąsiora „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938”, która odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie we wtorek, 19 października 2021 r., o godz. 16.30. Spotkanie poprowadzi Witold Kożdoń. Dr Grzegorz Gąsior jest historykiem,...

Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejne spotkanie Akademii Filozoficznej

W najbliższy piątek, 8 października o godz. 16.30,  Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejne, ósme już spotkanie Akademii Filozoficznej zatytułowane „John Locke: ojciec nowożytnego empiryzmu”, które poświęcone zostanie przybliżeniu podstaw systemu filozoficznego Johna Locke’a – twórcy nowożytnego empiryzmu oraz jednego z czołowych teoretyków liberalizmu.   John Locke (1632-1704) – brytyjski filozof,...

Znany, nieznany czy zapomniany?

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „Znany, nieznany czy zapomniany? Karol Kiebel Kobarski – Naczelnik cieszyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w świetle wspomnień własnych”, która odbędzie się w dniu 24 września o godz. 17.00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu pamiętnika autorstwa Karola Kobarskiego,...

Najstarsze edycje „Cithara sanctorum” Jerzego Trzanowskiego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Od 12 do 26 września 2021 r. odbywa w Cieszynie i Bielsku-Białej festiwal muzyczny „Cithara Sanctorum Silesia”. Tytuł ten nawiązuje do zbioru pieśni religijnych „Cithara sanctorum” autorstwa pochodzącego z Cieszyna duchownego ewangelickiego Jerzego Trzanowskiego (1592-1637), który odegrał ogromną rolę w środowisku ewangelickim, przyczyniając się do pogłębiania i przetrwania wiary ewangelickiej...

O Śląskim Beskidzie

Przed dziewięćdziesięciu laty (1931) ukazał się rocznik czasopisma „Wierchy” poświęcony w większości Beskidowi Śląskiemu. Inicjatorem tej akcji był Kazimierz Sosnowski, jeden z najwybitniejszych propagatorów turystki pieszej i Beskidów. Kazimierz Sosnowski był założycielem schronisk turystycznych oraz twórcą szlaków turystycznych. W 1914 r. wydał jeden z pierwszych przewodników po Beskidach: „Przewodnik po...

Dzieła Justusa Lipsiusa – największego renesansowego znawcy antycznej wojskowości

W księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego znajduje się zbiorcze wydanie najważniejszych nowożytnych opracowań z dziedziny historii wojskowości autorstwa Justusa Lipsiusa – wybitnego flamandzkiego humanisty, prawnika, historyka, filozofa i filologa tworzącego w XVI stuleciu. Prezentowana w tym miejscu belgijska edycja dzieł Lipsiusa, zawierająca wszystkie najistotniejsze prace dotyczące dziejów starożytnej sztuki wojennej, ukazywała...

Odkrywanie zapomnianego świata ulipków, limonii i brunelli – czyli staropolskie smaki w Książnicy Cieszyńskiej i Tramwaj Cafe

Z okazji  jubileuszowej 20. edycji „Skarbów z cieszyńskiej trówły” Książnica Cieszyńska we współpracy z kawiarnią Tramwaj Cafe w dniach 18 i 19 września 2021 r. zaprasza wszystkich zainteresowanych w podróż po smakach staropolskiej sztuki kulinarnej. Podróż podzielona zostanie na dwa etapy, podczas których pojawi się okazja do zaznajomienia się z...

„O prawie wojny i pokoju”
– główne dzieło Hugona Grotiusa

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „O prawie wojny i pokoju" – główne dzieło Hugona Grotiusa, która odbędzie się w dniu 30 lipca o godz. 17:00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu „De iure belii ac pacis libri tres” – najważniejszego dzieła...