“Wykuwaliśmy Solidarność”

Kontynuując cykl „Świadkowie historii”, Książnica Cieszyńska ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Lesławem Werpachowskim, socjologiem, działaczem NSZZ „Solidarność” na Śląsku Cieszyńskim, internowanym 13 grudnia 1981 r. Spotkanie, zatytułowane “Wykuwaliśmy Solidarność”, odbędzie się w piątek 13 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

Lesław Werpachowski przed kościołem w Nowym Łupkowie, 1982 r.

 

 

 Kilka słów o Leszku Werpachowskim

Leszek Werpachowski, dziś jak i wczoraj trochę w cieniu, blisko miejsc z którymi związał się po studiach. Mieszka w Ustroniu tam, gdzie założył rodzinę. Ma piękną kartę opozycyjną w swoim życiorysie. Internowany 13 grudnia, jako jeden z nielicznych na terenie Śląska Cieszyńskiego, nigdy się tym nie chwali. Wierny ideałowi tej pierwszej, historycznej Solidarności, napisał monografię dotyczącą jej losów na Podbeskidziu. Nigdy się nie pchał do władzy, choć swoje w pracy samorządowej odsłużył i jako socjolog z wykształcenia mógłby niejedno o wynaturzeniach demokracji nie tylko szczebla podstawowego powiedzieć. Lubi się kłócić i stale jest w sporze o zasady, dlatego jest mu trudno, jak każdemu, kto nie lubi łatwizny kompromisów. Leszek grzeszy skromnością w czasach, w których brylują celebryci  i konformiści .Jego zadziorność i pewna chropowatość jest jak uniform obronny, pod którym schował się ktoś wrażliwy na niesprawiedliwości tego świata. Tu okazuje się wierny swoim młodzieńczym doświadczeniom. Pełnił już wiele ról i jak sadzę mógłby być użyteczny nie tylko jako paradygmat przyzwoitości w czasach nieprzyzwoitych.

Jerzy Kronhold

 

Lesław Werpachowski, ur. 1952 absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1977);

1978-1986 praca w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, Zakłady Kuźnicze w Skoczowie;

od IX 1980 działacz NSZZ Solidarność; od IX 1981 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Podbeskidzie; 14 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju (Szerokiej), następnie w Nowym Łupkowie (zwolniony 23 VIII 1982);
1985-1987 współpracownik Niezależnego Ośrodka Badań Społecznych w Krakowie, autor analiz socjologicznych;
1989-1992 przew. KO w Ustroniu; 1990-1998 radny Miasta Ustronia; 1998-2002 radny Powiatu Cieszyńskiego; 1999-2001 członek Zarządu Powiatu;
1992-1998 dyrektor biura Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej; 2001-2004 główny specjalista ds. współpracy transgranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego; 2004-2007 główny specjalista ds. programów międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego; od 2008 kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Egipcie;
1998 – współinicjator utworzenia Euroregionu Śląsk Cieszyński, w 2000 – Stowarzyszenia Teraz Europa, w 2004 – Stowarzyszenia „Wszechnica” w Cieszynie; autor wspomnień Wykuwaliśmy Solidarność. O latach 1980-1982 na Śląsku Cieszyńskim (2006).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
•    Stypendysta The Institute for Policy Studies Uniwersytetu Johns Hopkins w Batlimore w USA (1991-1992)
•    Medal Euroregionu Ślask Cieszyński za wspieranie polsko-czeskiej współpracy przygranicznej (2011)
•    Biogram w Encyklopedii Solidarności IPN i Stowarzyszenia POKOLENIE (wyd. Volumen)
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce – Postanowienie Prezydenta RP (MP z 5.06.2013, poz. 491)