Zaciskanie pięści (Radio Wolna Europa, RSP Pomost, Solidarność Walcząca)

Rozpoczynając nowy cykl spotkań, zatytułowany „Świadkowie historii”, Książnica Cieszyńska ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Alfredem Znamierowskim, wieloletnim dziennikarzem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki z Waszyngtonu, współpracownikiem paryskiej „Kultury”, działaczem niepodległościowym związanym z Ruchem Społeczno-Politycznym POMOST, Solidarnością Walczącą oraz Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, heraldykiem i weksylologiem, obecnie mieszkającym na Śląsku Cieszyńskim.

Spotkanie, zatytułowane “Zaciskanie pięści”, odbędzie się w piątek 14 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. W jego trakcie gość Książnicy mówić będzie o swojej pracy w zachodnich rozgłośniach, odpowiadając m.in. na pytania o różnice w treści programów Wolnej Europy i Głosu Ameryki oraz źródła informacji RWE, szczególnie z obozu władzy. Zmierzy się także z pytaniem, czy w Wolnej Europie i Głosie Ameryki funkcjonował jakiś rodzaj cenzury i czy były sprawy, o których na antenie nie można było mówić, przedstawi działający w USA i kilku innych krajach Ruch Społeczno-Polityczny POMOST, a także wyjaśni, w jakich okolicznościach został członkiem Solidarności Walczącej.

 

 

Alfred Znamierowski

Urodzony 21 czerwca 1940 roku w Warszawie. Studiował geografię na Uniwersytecie Warszawskim. Działał społecznie i pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zagranicznej Rady Okręgowej ZSP (1962-1965) i prezesa oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1963-1965). W 1965 r. wyjechał za granicę i w 1966 r. uzyskał azyl polityczny we Francji.

W latach 1966-1978 był redaktorem i starszym redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, a w latach 1985-1994 redaktorem w sekcji polskiej Głosu Ameryki w Waszyngtonie. Był korespondentem Głosu Ameryki w Watykanie (1987-1989) i w Warszawie (1993-1994).

W latach 1981-1987 działał w Ruchu Społeczno-Politycznym Pomost jako prezes oddziału w San Diego (Kalifornia), przedstawiciel (lobbysta) w Waszyngtonie (od 1985 r.) i członek władz naczelnych (od 1986 r.). W Waszyngtonie pilotował prace legislacyjne, wieńczące w 1985 r. prowadzoną przez trzy lata akcję POMOSTu „Odrzucić Jałtę” formalnym potępieniem przez Kongres USA interpretacji Układów Jałtańskich jako uprawniających ZSRS do dominacji nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Autor artykułów i felietonów w pismach: „Kultura” (Paryż), „Wiadomości-Na Antenie” (Londyn), „Po Prostu” (San Diego), „Pomost” (Chicago), „Gazeta” (Toronto) i „Relax” (Chicago) i w polskiej prasie podziemnej (pod pseudonimem Michał Kozak). Autor projektu konstytucji RP, opublikowanej w 1989 r. w prasie podziemnej. Autor referatu „Polityka zagraniczna Polski Niepodległej”, wygłoszonego w listopadzie 1990 r. na zjeździe założycielskim Partii Wolności we Wrocławiu.

Od 1988 r. członek Solidarności Walczącej. Autor książki „Zaciskanie pięści”, wydanej w Paryżu i przez cztery oficyny podziemne w Kraju.

W czerwcu 1994 r. powrócił do Kraju. W 1995 r. doradca prezesa ZChN do spraw zagranicznych, w latach 1995-1998 członek Prezydium Zarządu Głównego Ruchu dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny. W 1998 r. wiceprzewodniczący Rady Programowej AWS do spraw zagranicznych. W 2007 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za utrwalanie pamięci historycznej narodu.

 

 

Weksylolog i heraldyk

Alfred Znamierowski interesował się flagami od dzieciństwa, a pierwsze notki o flagach i ich symbolice publikował od 1960 r. w tygodniku „Dookoła Świata”. W latach 1962-1965 jego notki i artykuły ukazywały się w miesięcznikach „Morze”, „Kontynenty” i „Magazyn Polski” oraz tygodnikach „Panorama Północy” i „Skrzydlata Polska”.

Już na emigracji, w latach 1973-1978 współpracował z wybitnym heraldykiem i weksylologiem niemieckim Ottfriedem Neubeckerem, między innymi wykonując setki ilustracji herbów do jego książki „Wappen Bilder Lexikon” oraz do „Brockhaus Enzyklopedie”. W tym samym czasie nawiązał współpracę z czołowym weksylologiem amerykańskim Whitneyem Smithem i wykonał prawie tysiąc barwnych ilustracji herbów i flag wszystkich państw świata do jego książki „Flags Through the Ages and Across the World”, a później (do 1999 r.) był głównym artystą wydawanego przez Smitha pisma „The Flag Bulletin”.

W 1979 r. założył w San Diego „The Flag Design Center” – profesjonalny ośrodek zajmujący się projektowaniem flag dla instytucji i osób prywatnych oraz gromadzeniem, analizowaniem i publikowaniem danych o wszelkiego rodzaju flagach historycznych i współczesnych z całego świata. Od 1981 r. ośrodek ten był członkiem FIAV – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Weksylologicznych, która co dwa lata organizuje międzynarodowe kongresy weksylologiczne. Z inicjatywy A. Znamierowskiego XVI Kongres FIAV w 1995 r. odbył się w Warszawie. Kilka lat wcześniej powstało Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, którego Znamierowski był współzałożycielem, w latach 1997-2000 prezesem, a od 2000 r. wiceprezesem.

Po powrocie do Polski wydał w 1995 r. książkę „Stworzony do chwały” – monografię Orła Białego, który 700 lat wcześniej stał się herbem Królestwa Polskiego. W 1999 r. opublikował w Londynie po angielsku fundamentalną pracę weksylologiczną „The World Encyclopedia of Flags”, za którą w 2003 r. został uhonorowany przez FIAV nagrodą „Vexillon”. Wcześniej, bo w 2001 r., FIAV uhonorował go tytułem „Fellow of the Federation”.

Kolejne książki A. Znamierowskiego wydawane były w Polsce: „Flagi świata” w 2002 r., „Insygnia, symbole i herby polskie” w 2003 r., „Herbarz rodowy” w 2004 r., „Wielka księga heraldyki” w 2008 r., „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego” w 2011 r.

W 1997 r. A. Znamierowski założył w Warszawie Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, którego głównym zadaniem jest projektowanie znaków jednostek.