Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej

Książnica Cieszyńska zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46 ze szczególnym naciskiem na możliwość wykorzystania istniejącej instalacji oraz możliwości ograniczenia kosztów realizacji przy zachowaniu minimalnych wymagań obowiązujących przepisów.

Dokumenty związane z zaproszeniem dostępne pod adresem: https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/1554/24759/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-modernizacji-instalacji-klimatyzacyjnej-w-budynku-ksiaznicy-cieszynskiej-w-cieszynie