Zapytanie ofertowe dotyczące systemu bibliotecznego

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych zapraszamy do składania ofert na zmianę systemu bibliotecznego.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z opisem procedur związanych ze składaniem ofert  oraz niezbędnymi formularzami znajdują się w dostępnych poniżej plikach PDF:

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2: formularz ofertowy

 

Załącznik nr 3: wykaz usług

 

Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z 23.01.2017

 

Protokół z wyboru oferty