Zapytanie ofertowe dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Książnica Cieszyńska ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej, nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019  roku Prawo Zamówień Publicznych, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1., dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: 3.200 obiektów bibliotecznych (wartość określona z precyzją ± 50 obiektów), o łącznej ilości stron 25.800 (wartość określona z precyzją ± 500 stron), wchodzących w skład zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.


Zapytanie ofertowe (pełny tekst zapytania)


Załącznik Nr 1:            Oświadczenie z art. 57 ustawy PZP

– w postaci pliku docx


Załącznik Nr 2:    Oświadczenie z art. 108 ustawy PZP

– w postaci pliku docx


Załącznik Nr 3:            Formularz oferty

– w postaci pliku docx


Załącznik Nr 4:     Wykaz zasobów ludzkich, sprzętu i oprogramowania z oświadczeniem

– w postaci pliku docx


Załącznik Nr 5:            Wzór umowy


Załącznik A1:   Opis i stan zachowania zbioru obiektów poddawanych digitalizacji


Załącznik A2:   Opis próbki jakościowej, tabela obliczenia uzyskanych punktów


Załącznik B1:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia pliki w formacie macierzystym TIFF


Załącznik B2:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia pliki w formacie prezentacyjnym PDF


Załącznik B3:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia pliki w formacie prezentacyjnym JPEG


Załącznik B4:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia metadane dotyczące wykonanych obiektów cyfrowych


Załącznik B5:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia metryczki obiektów i panele spisów treści


Załącznik C1:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia plik zestawienia zbiorczego z wykonanych plików cyfrowych


Załącznik C2:   Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia nazewnictwo folderów dyskowych i plików cyfrowych