Życie i działalność ks. Karola Paździory w świetle archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Książnica Cieszyńska zachęca do udziału w październikowej prelekcji z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wykład zatytułowany „Życie i działalność ks. Karola Paździory w świetle archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 28 października o godz. 17.00. Wygłosi go Jolanta Sztuchlik.

W Książnicy Cieszyńskiej trwa obecnie realizacja drugiego etapu projektu digitalizacyjnego pt. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (więcej na ten temat TUTAJ). Jest on okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności wielu cennych dokumentów zgromadzonych w tym zespole przez, działające w Cieszynie w latach 1901-1939, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, którego celem było zbieranie wszelkiego rodzaju zabytków kultury materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego. Wśród wielu dokumentów, należących dziś do jednej z najważniejszych baz źródłowych do badań nad historią i kulturą regionu jest wiązka APTL 019 poświęcona sprawom wyznaniowym na Śląsku Cieszyńskim. W jej skład wchodzą materiały dotyczące działalności głównie Kościołów katolickiego i ewangelickiego, począwszy od tematów ogólnych, przez działalność poszczególnych parafii Śląska Cieszyńskiego, aż do spraw związanych z życiem i pracą wielu duchownych obu wyznań. W tym roku przypada 110 rocznica śmierci jednego z tych kapłanów. Jest nim pochodzący z Suchej Górnej ksiądz katolicki Karol Paździora (1846-1912), który po ukończeniu gimnazjum katolickiego w Cieszynie i studiów teologicznych w Ołomuńcu oraz przyjęciu 5 lipca 1871 roku święceń kapłańskich, pracował w wielu parafiach Śląska Cieszyńskiego jako wikary, a później proboszcz. Był też działaczem i współzałożycielem wielu katolickich stowarzyszeń takich jak Czytelnia Katolicko-Ludowa w Skoczowie, Związek Śląskich Katolików w Cieszynie, Katolickie Kółka Rolnicze wraz z czytelniami w Suchej Górnej, Czechowicach, Mnichu i Gnojniku.

Więcej o życiu i działalności ks. Karola Paździory opowie Jolanta Sztuchlik podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, które odbędzie w piątek, 28 października 2022 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Zaprezentowane w czasie prelekcji dokumenty dotyczące życia i działalności ks. Karola Paździory zostały już zdigitalizowane i wkrótce będą dostępne w profilu Książnicy Cieszyńskiej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (TUTAJ) wraz z pozostałymi materiałami zdigitalizowanymi w 2021 r. podczas pierwszego etapu projektu pod nazwą „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”.

Jolanta Sztuchlik