NAJNOWSZE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

Wejdź
SILVA RERUM
WARUNKI PRZECHOWYWANIA ZABYTKOWYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W STAREJ I NOWEJ SIEDZIBIE KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

WARUNKI PRZECHOWYWANIA ZABYTKOWYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W STAREJ I NOWEJ SIEDZIBIE KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Na zabytkowe zbiory Książnicy Cieszyńskiej składają się druki i rękopisy pochodzące z bibliotek i archiwów nieistniejących już na ogół instytucji, stowarzyszeń, a także z kolekcji prywatnych. Jak każdy „zabytkowy, dawny, wiekowy” zasób, również ten ma swoje szczególne potrzeby, dyktowane skutkami procesów starzenia się i destrukcji. Forma wchodzących w jego skład obiektów jest także archaiczna, są to często duże, opasłe księgi, wielkie teki,…
Wykład X: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – twórca systemu idealizmu absolutnego

Wykład X: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – twórca systemu idealizmu absolutnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym, a zarazem ostatnim już zestawem materiałów edukacyjnych wieńczących całość cyklu zajęć poświęconych dziejom filozofii klasycznej. Przygotowane dla Państwa materiały rozszerzają spektrum zagadnień omawianych podczas dziesiątego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był najważniejszym aspektom systemu idealizmu absolutnego stworzonego przez Georga Wilhelma Friedricha Hegla – jednego z najbardziej wpływowych myślicieli ostatnich…
Zanim powstała Książnica...

Zanim powstała Książnica...

Katastrofa nastąpiła 21 XII 1987 r. Woda z pękniętych kaloryferów zalała dużą salę (niegdysiejszą stajnię) na parterze byłego pałacu Laryszów przy ul. T. Regera 6 w Cieszynie. Na podłodze sali leżały wówczas stosy spakowanych i przygotowanych do wywózki książek, w większości starodruków (książek wydanych drukiem do r. 1800) i zabytkowych rękopisów. Około tysiąca spośród nich uległo zniszczeniu”. Powyższy cytat pochodzi z artykułu…
SILVA RERUM

SILVA RERUM

SILVA RERUM

Wejdź