NAJNOWSZE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

Wejdź
SILVA RERUM
„Precz z nadęciem i z prątkami! Precz ze smutkiem i ze łzami!”. Unikalne czasopismo pacjentów sanatorium w Bystrej Śląskiej w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

„Precz z nadęciem i z prątkami! Precz ze smutkiem i ze łzami!”. Unikalne czasopismo pacjentów sanatorium w Bystrej Śląskiej w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Działające w Bystrej Śląskiej sanatorium specjalizowało się w leczeniu gruźlicy płuc, która do lat 50. XX w., kiedy zaczęto stosować skuteczną antybiotykoterapię, stanowiła śmiertelne zagrożenie. Chorzy kurowali się w specjalistycznych placówkach leczniczych, m.in. Domu Zdrowia w Bystrej. Rozbudowany w okresie międzywojennym, dysponował dobrze wyposażonymi gabinetami lekarskimi i laboratoriami oraz nowoczesną infrastrukturą techniczną. Po zabiegach pacjenci spędzali czas w czytelni, słuchali radia…
Międzywojenne Zaolzie z francuskiej perspektywy

Międzywojenne Zaolzie z francuskiej perspektywy

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej wzbogaciły się o niedostępną dotąd w Cieszynie i stanowiącą dużą rzadkość w polskich bibliotekach publikację „Le pays de Teschen et les rapports entre la Pologne et la Tchécoslovaquie” („Ziemia Cieszyńska a stosunki polsko-czechosłowackie”). Wydawnictwo, opublikowane w Paryżu w 1936 r. nakładem Centre d’études de politique étrangère (Centrum Studiów and Polityką Zagraniczną), przekazał do cieszyńskich zbiorów Henryk Wierniewski. Publikacja przedstawia francuskojęzycznym odbiorcom problem…
Wykład VII: „Myśli” Blaise’a Pascala<br>albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

Wykład VII: „Myśli” Blaise’a Pascala
albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z tematyką siódmego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był omówieniu najistotniejszych aspektów światopoglądu jednego z największych apologetów religii chrześcijańskich w dziejach – św. Blaise’a Pascala. Unikatowy charakter refleksji filozoficznej Pascala wyraża się na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, choć Pascal dokładnie zaznajomiony był z filozoficzną myślą Kartezjusza oraz dedukcyjno-analityczną…
SILVA RERUM

SILVA RERUM

SILVA RERUM

Wejdź