NAJNOWSZE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

Wejdź
SILVA RERUM
Dzieła „pieśniarza rzymskiej liry" w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

Dzieła „pieśniarza rzymskiej liry" w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

W księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika na szczególną uwagę zasługuje renesansowa edycja dzieł wszystkich najwybitniejszego – obok Wergiliusza – lirycznego poety starożytnego Rzymu. Prezentowane wydanie, opracowane przez Marca Antoine’a Mureta oraz Denisa Lambina na podstawie kanonicznego układu dzieł Horacego zastosowanego po raz pierwszy w drugiej połowie I w. n.e. przez Marka Waleriusza Probusa i do dnia dzisiejszego stanowiącego niewzruszony punkt odniesienia dla…
Dyplomy cechów rzemieślniczych w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Dyplomy cechów rzemieślniczych w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

W zespole archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  zachowało się ponad 500 dokumentów pochodzących z okresu od XVII do XIX wieku związanych  z organizacją i funkcjonowaniem cechów rzemieślniczych, w przeważającej części cieszyńskich. Największą grupę obiektów stanowią w niej tzw. dyplomy wyzwolenia członków. Ponadto znajduje się tu korespondencja poszczególnych cechów z książętami cieszyńskimi oraz władzami miasta, czy odpisy przywilejów cechowych. Rzemieślnicy, w zależności od rodzaju wykonywanej czynności…
Pierre Gassendi – zapomniany reformator filozofii nowożytnej

Pierre Gassendi – zapomniany reformator filozofii nowożytnej

W bogatej kolekcji druków filozoficznych zgromadzonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika znajduje się holenderska edycja dzieła „Diquisitio metaphysica seu dubitationes et instantiae adversus Renati Cartesii Metaphysicam et Responsa” („Badania metafizyczne lub wątpliwości i zarzuty wobec metafizyki Kartezjusza wraz z odpowiedziami”) autorstwa Pierre’a Gassendiego – jednego z najwybitniejszych filozofów XVII stulecia. Prezentowane tu wydanie polemicznej rozprawy Gassendiego z systemem „ojca filozofii…
SILVA RERUM

SILVA RERUM

SILVA RERUM

Wejdź