NAJNOWSZE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

Wejdź
SILVA RERUM
Międzywojenne Zaolzie z francuskiej perspektywy

Międzywojenne Zaolzie z francuskiej perspektywy

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej wzbogaciły się o niedostępną dotąd w Cieszynie i stanowiącą dużą rzadkość w polskich bibliotekach publikację „Le pays de Teschen et les rapports entre la Pologne et la Tchécoslovaquie” („Ziemia Cieszyńska a stosunki polsko-czechosłowackie”). Wydawnictwo, opublikowane w Paryżu w 1936 r. nakładem Centre d’études de politique étrangère (Centrum Studiów and Polityką Zagraniczną), przekazał do cieszyńskich zbiorów Henryk Wierniewski. Publikacja przedstawia francuskojęzycznym odbiorcom…
Wykład VII: „Myśli” Blaise’a Pascala<br>albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

Wykład VII: „Myśli” Blaise’a Pascala
albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z tematyką siódmego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był omówieniu najistotniejszych aspektów światopoglądu jednego z największych apologetów religii chrześcijańskich w dziejach – św. Blaise’a Pascala. Unikatowy charakter refleksji filozoficznej Pascala wyraża się na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, choć Pascal dokładnie zaznajomiony był z filozoficzną myślą Kartezjusza oraz dedukcyjno-analityczną…
Zbiory Książnicy Cieszyńskiej w pracy Karola Głombiowskiego „Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII wieku” (Kraków, 2021)

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej w pracy Karola Głombiowskiego „Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII wieku” (Kraków, 2021)

Bogate zbiory Książnicy Cieszyńskiej bardzo często stanowią przedmiot badań prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin wiedzy, zwłaszcza historyków Śląska i Śląska Cieszyńskiego, bibliologów, literaturoznawców czy muzykologów. Wyniki prowadzonych przez nich kwerend w postaci publikacji naukowych trafiają później do zbiorów Książnicy i są udostępniane w czytelni ogólnej i czytelni zbiorów specjalnych. Jedną z takich prac naukowych jest publikacja pt. „Literatura polska w obiegu społecznym…
SILVA RERUM

SILVA RERUM

SILVA RERUM

Wejdź