NAJNOWSZE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

WSZYSTKIE WYDARZENIA

Wejdź
SILVA RERUM
Wykład X: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – twórca systemu idealizmu absolutnego

Wykład X: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – twórca systemu idealizmu absolutnego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym, a zarazem ostatnim już zestawem materiałów edukacyjnych wieńczących całość cyklu zajęć poświęconych dziejom filozofii klasycznej. Przygotowane dla Państwa materiały rozszerzają spektrum zagadnień omawianych podczas dziesiątego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był najważniejszym aspektom systemu idealizmu absolutnego stworzonego przez Georga Wilhelma Friedricha Hegla – jednego z najbardziej wpływowych myślicieli ostatnich…
Zanim powstała Książnica...

Zanim powstała Książnica...

Katastrofa nastąpiła 21 XII 1987 r. Woda z pękniętych kaloryferów zalała dużą salę (niegdysiejszą stajnię) na parterze byłego pałacu Laryszów przy ul. T. Regera 6 w Cieszynie. Na podłodze sali leżały wówczas stosy spakowanych i przygotowanych do wywózki książek, w większości starodruków (książek wydanych drukiem do r. 1800) i zabytkowych rękopisów. Około tysiąca spośród nich uległo zniszczeniu”. Powyższy cytat pochodzi z artykułu…
Wykład IX: Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

Wykład IX: Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym zestawem materiałów edukacyjnych rozszerzających problematykę omawianą podczas dziewiątego wykładu Akademii Filozoficznej, który przybliżyć miał najistotniejsze elementy systemu filozoficznego stworzonego przez Immanuela Kanta – jednego z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych myślicieli w całych dziejach filozofii, ojca idealizmu transcendentalnego stanowiącego monumentalną syntezę dwóch najważniejszych kierunków filozofii nowożytnej: racjonalizmu oraz empiryzmu. Dlaczego myśl Kanta…
SILVA RERUM

SILVA RERUM

SILVA RERUM

Wejdź