Maria Skalicka i jej druki bibliofilskie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejną prelekcję z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wykład zatytułowany „Maria Skalicka i jej druki bibliofilskie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” odbędzie się w piątek, 30 września 2022 r. o godz. 17.00, a poprowadzi go Małgorzata Szelong. Maria Skalicka – miłośniczka sztuki, kolekcjonerka, fundatorka...

Wystawa „Czucie i wiara”. Literatura okresu romantyzmu w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

W piątek, 2 września 2022 r. o godz. 14.00, w galerii Książnicy Cieszyńskiej otwarta zostanie wystawa „Czucie i wiara”. Literatura okresu romantyzmu w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Ekspozycja zorganizowana w związku z przypadającą w bieżącym roku dwusetną rocznicą pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz ogłoszeniem roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu ma na celu przedstawienie najważniejszych dzieł...

Kto w Cieszynie strzelał najcelniej, czyli dzieje Towarzystwa Strzeleckiego w Cieszynie w świetle dokumentów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Dnia 26.08.2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, tym razem poświęcone dziejom cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Wykład połączony z prezentacją multimedialną poprowadzi Agnieszka Laskowska. Towarzystwo Strzeleckie w Cieszynie, znane także pod nazwą Schützengesellschaft in Teschen, założone...

W zdrowym ciele zdrowy duch – strategie budowy dobrostanu człowieka i społeczeństwa w programach odnowy ezoteryków Śląska Cieszyńskiego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Książnica Cieszyńska oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej zapraszają na ostatni z serii trzech wykładów poświęconych alternatywnym formom duchowości ziemi cieszyńskiej. Odbędzie się on w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. W środę, 24 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00, dr hab....

Cechy cieszyńskie w świetle Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek miesiąca, tym razem 29 lipca 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Wykład zatytułowany „Cechy cieszyńskie w świetle dokumentów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” poprowadzi Aleksandra Golik-Prus.     Przybliżeniu obrazu...

Tradycje teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojnia

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie we współpracy z Książnicą Cieszyńską oraz Kongresem Polaków w Republice Czeskiej zapraszają na serię trzech wykładów poświęconych alternatywnym formom duchowości ziemi cieszyńskiej. Odbędą się one w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Pierwszy z nich, zatytułowany „Tradycje teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim w...

Spuścizna Tadeusza Regera w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Dnia 23.06.2022 r., czyli wyjątkowo w czwartek, w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, tym razem poświęcone spuściźnie Tadeusza Regera. Wykład, który poprowadzi Agnieszka Laskowska, będzie korespondował z prezentowaną równolegle wystawą pt. „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym”. Prelekcja...

Tajemnice starych książek – wakacyjna oferta dla dzieci

Zbliżają się lato, więc jak co roku Książnica Cieszyńska przygotowała wakacyjną ofertę edukacyjną. Zachęcamy wszystkich, szczególnie zaś dzieci ze szkół podstawowych, do udziału w naszych oryginalnych zajęciach i warsztatach. Proponowane przez nas wakacyjne przygody wśród starych książek z pewnością nie będą nudne.     Przygotowane warsztaty kierujemy do grup zorganizowanych....

Drugi etap projektu digitalizacyjnego Książnicy Cieszyńskiej: Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie

W kwietniu 2022 roku w ramach programu Kultura Cyfrowa Książnica Cieszyńska otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 49 000 zł na przeprowadzenie drugiego etapu digitalizacji zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy etap, dofinansowany w ramach programu Kultura Cyfrowa przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotą...

Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym

W czwartek dnia 9 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w galerii Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 nastąpi otwarcie wystawy „Tadeusz Reger w życiu prywatnym i publicznym”. Ekspozycja zorganizowana została w odpowiedzi na przypadającą w roku bieżącym 150 rocznicę urodzin Tadeusza Regera i stanowi próbę syntetycznej ilustracji najważniejszych wątków z jego życia zarówno osobistego...