“Głos Ludu” już dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Książnica Cieszyńska przystąpiła do digitalizacji zaolziańskiego „Głosu Ludu”. Jego cyfrowe kopie, które wyposażone zostały w warstwę OCR pozwalającą na przeszukiwanie treści, dostępne są w postaci plików PDF pod adresem: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350125#structure. Tymczasem w profilu Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można numery gazety z lat 1945-1970, planowana jest jednak digitalizacja kolejnych...

Nabytki Książnicy Cieszyńskiej

Przystępujemy do publikowania list nabytków Książnicy Cieszyńskiej, zawierających nie tylko nowości wydawnicze, ale – w wielu przypadkach – książki, które opublikowane zostały przed laty, dopiero w ostatnim jednak czasie udało się je pozyskać do zbiorów Książnicy. Nie są to też oczywiście wszystkie nabytki, a tylko ich wybór dokonany na podstawie...

Zdigitalizowane gazety i czasopisma cieszyńskie

Czytelnicy Książnicy Cieszyńskiej zawsze chętnie korzystali z kolekcji dawnej cieszyńskiej prasy i czasopism. Od  2010 r. nie muszą już tego robić w czytelni, wystarczy że zasiądą przed ekranami domowych komputerów. Dzięki projektowi "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego" oraz dwom projektom sfinansowanym ze środków PR "Kultura+", a zrealizowanym w latach...

Książki pod specjalnym nadzorem

"Książki pod specjalnym nadzorem" to tytuł niezwykłego cyklu reportaży telewizyjnych, prezentujących najcenniejsze i najbardziej intrygujące druki i rękopisy ze zbiorów polskich bibliotek, zazwyczaj niedostępne dla szerszej publiczności. Autorem cyklu jest Krzysztof Glondys, dziennikarz krakowskiej redakcji TVP, w którym to ośrodku reportaże są realizowane. Dotychczas krakowscy dziennikarze materiał filmowy nakręcili m.in....

W bibliotece J. I. Kraszewskiego

Z okazji 200-lecia urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego i ustanowienia w związku z tym jubileuszemroku 2012 "Rokiem Kraszewskiego", Książnica Cieszyńska przygotowała ekspozycję poświęconą pisarzowi i jego księgozbiorowi wchodzącemu w zasób biblioteki, zaprezentowaną w czasie Nocy Muzeów w tymże roku  Wystawie, którą po imprezie przez kilka tygodni można było oglądać w czytelni...

“Głos Ziemi Cieszyńskiej” w ŚBC

Nareszcie własne pismo! Rozpoczynamy wydawanie własnego, regionalnego pisma, nawiązując do tradycji postępowej prasy polskiej, ukazującej się na przestrzeni ostatnich stu lat na naszej Ziemi Cieszyńskiej. Zdobywając się na tę decyzję, zdawaliśmy sobie dokładnie sprawę z szeregu trudności, jakie czekają nas na tej drodze. Bardzo krótki bo zaledwie kilkunastodniowy termin, nie...

Multimedialna prezentacja o historii Zaolzia

29 grudnia 2011 r. uruchomiona została multimedialna prezentacja poświęconą historii stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim. Za jej pośrednictwem zapoznać się można ze zwięzłym opisaniem dziejów Zaolzia od 1920. do 1989 r., przeczytać dziesiątki tekstów źródłowych odnoszących się do przełomowych dla tego obszaru momentów historycznych, przejrzeć bogaty zbiór fotografii oraz wysłuchać...

Książnica Cieszyńska w Facebooku

29 sierpnia 2011 r. Książnica Cieszyńska uruchomiła swoją stronę w portalu społecznościowym Facebook. Znajdą się na niej m. in. wiadomości na temat wydarzeń organizowanych (lub współorganizowanych) przez Książnicę, informacje z życia biblioteki, wykaz nowości w zbiorach. Słowem – wszystko co tylko mogłyby zainteresować naszych czytelników. Administratorem profilu i autorem zamieszczanych...

Internetowy katalog cieszyńskich bibliotek zabytkowych dostępny

Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych historycznymi księgozbiorami oddane zostało narzędzie, które w bezprecedensowy sposób ułatwia korzystanie z bogatych zbiorów cieszyńskich bibliotek zabytkowych. Za pośrednictwem udostępnionej właśnie „multiwyszukiwarki” możliwe stało się jednoczesne prowadzenie kwerend w katalogach pięciu instytucji: Książnicy Cieszyńskiej, Biblioteki im. B. R. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach...

Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim 1945-1947

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnione zostało nagranie video wykładu dr. Dariusza Węgrzyna pt.: "Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim", wygłoszonego 25 czerwca 2010 r. w Książnicy Cieszyńskiej w ramach cyklu prelekcji "Między wyzwoleniem a okupacją", towarzyszących wystawie "Niespełnione nadzieje. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1948". Obejmujące ponad dwie godziny nagranie dostępne jest...