Dyrekcja Książnicy Cieszyńskiej


dyrektor: mgr Krzysztof Szelong
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 11
tel.: +48 33 851 38 40
faks.: +48 33 851 38 45
e-mail: ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl

W czasie nieobecności dyrektora zastępuje:
mgr Jolanta Sztuchlik
kierownik działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Cieszyńskiej
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 17
tel.: +48 33 851 38 43
faks.: +48 33 851 38 45
e-mail: zbioryspecjalne(at)kc-cieszyn.pl

Sekcja Finansowo-Księgowa


mgr Beata Golasowska – główny księgowy
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pokój nr 06
tel/faks: +48 33 851 38 45
e-mail: ksiegowosc(at)kc-cieszyn.pl

Pracownicy:
mgr Beata Golasowska
e-mail: golasowska(at)kc-cieszyn.pl

Sekcja odpowiada za:

  1. gospodarkę finansową Książnicy;
  2. prowadzenie dokumentacji finansowej Książnicy.

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza


kierownik: mgr Magdalena Wigłasz-Bilińska
e-mail: wiglasz(at)kc-cieszyn.pl
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pokój nr 06
tel/faks:. +48 33 851 38 45
e-mail: administracja(at)kc-cieszyn.pl

Pracownicy:
mgr Magdalena Wigłasz-Bilińska
e-mail: wiglasz(at)kc-cieszyn.pl

mgr Natalia Troszok
e-mail: troszok(at)kc-cieszyn.pl

Zofia Przybyła

Sekcja odpowiada za:

  1. prowadzenie kancelarii i sekretariatu Książnicy;
  2. prowadzenie spraw personalnych w Książnicy;
  3. prowadzenie prawidłowej gospodarki majątkowej i materiałowej;
  4. nadzór nad bezpieczeństwem majątku Książnicy;
  5. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Książnicy.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


mgr Anna Fedrizzi-Szostok
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pokój nr 29
e-mail: fedrizzi(at)kc-cieszyn.pl