Ogłoszenie o zamknięciu czytelni Książnicy Cieszyńskiej

  Rozpoczęte w 2023 r. prace modernizacyjne i remontowe w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej wchodzą właśnie w swoją najbardziej inwazyjną fazę. Z tego względu zmuszeni jesteśmy z dniem 1 lutego br. tymczasowo zamknąć dostęp do obu czytelni. O ich ponownym otwarciu poinformujemy w osobnym ogłoszeniu, zachęcamy wiec do stałego śledzenia serwisów...

Ogłoszenie o rekrutacji do pracy w Książnicy Cieszyńskiej

  Książnica Cieszyńska ogłasza rekrutację do pracy na stanowisku bibliotekarza. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2023 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w następującym pliku PDF:   OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ  

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego

Książnica Cieszyńska zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem "Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46" w ramach zadania: "Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży" - w ramach Kierunku interwencji 2.1....

Ogłoszenie o rekrutacji do pracy w Książnicy Cieszyńskiej

  Książnica Cieszyńska ogłasza rekrutację do pracy na stanowisku bibliotekarza. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2022 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w następującym pliku PDF:   OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ  

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera projektu dla zadania: “Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”

Książnica Cieszyńska ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera projektu dla zadania: "Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży" - w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa...

Ogłoszenie o rekrutacji

  Książnica Cieszyńska ogłasza rekrutację do pracy na stanowisku bibliotekarza. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2021 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w następującym pliku PDF:   OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ  

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Książnica Cieszyńska ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej, nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019  roku Prawo Zamówień Publicznych, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1., dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: 3.200 obiektów bibliotecznych (wartość określona z precyzją ± 50 obiektów), o łącznej ilości...

Ogłoszenie o warunkach dostępu
do Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie: ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej

Książnica Cieszyńska zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46 ze szczególnym naciskiem na możliwość wykorzystania istniejącej instalacji oraz możliwości ograniczenia kosztów realizacji przy zachowaniu minimalnych wymagań obowiązujących przepisów. (więcej…)

Zamówienie na wykonanie zmiany systemu bibliotecznego i konwersję danych

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską projektu pt. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych zapraszamy do składania ofert na wykonanie...