Książnica Cieszyńska dostępna
już bez restrykcji covidovych

  Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Książnica Cieszyńska powraca do funkcjonowania w zwykłym trybie. W dniu 31 marca uchylone zostały Zarządzenia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej nr 8/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w...

Ogłoszenie o rekrutacji

  Książnica Cieszyńska ogłasza rekrutację do pracy na stanowisku bibliotekarza. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2021 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w następującym pliku PDF:   OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ  

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Książnica Cieszyńska ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej, nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019  roku Prawo Zamówień Publicznych, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1., dotyczące usługi digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: 3.200 obiektów bibliotecznych (wartość określona z precyzją ± 50 obiektów), o łącznej ilości...

Ogłoszenie o warunkach dostępu
do Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych znaleźć można w wydanych specjalnie na tę okoliczność  Zarządzeniach Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, a mianowicie: ZARZĄDZENIE NR 07/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej ZARZĄDZENIE  NR  08/2020 Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej

Książnica Cieszyńska zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46 ze szczególnym naciskiem na możliwość wykorzystania istniejącej instalacji oraz możliwości ograniczenia kosztów realizacji przy zachowaniu minimalnych wymagań obowiązujących przepisów. (więcej…)

Zamówienie na wykonanie zmiany systemu bibliotecznego i konwersję danych

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską projektu pt. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych zapraszamy do składania ofert na wykonanie...

Zamówienie na digitalizację zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Książnica ogłasza zamówienie publiczne, którego przedmiotem...

Zamówienie na digitalizację zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – unieważnione

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Książnica ogłsza zamówienie publiczne, którego przedmiotem...

Zapytanie ofertowe dotyczące systemu bibliotecznego

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych zapraszamy do składania ofert na zmianę...

Nowy informator o lekcjach bibliotecznych

Nauczycielom i uczniom polecamy nowy "Informator o lekcjach bibliotecznych", które organizowane są w Książnicy Cieszyńskiej i dotyczą zarówno kultury książki, jak i problematyki regionalnej.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do korzystania z konspektów lekcji o książkach wraz z towarzyszącymi im prezentacjami. Zostały one przygotowane przez dr. Henryka Hollendra w ramach projektu...